K. Navako atminimo vakaras Maironio lietuvių literatūros muziejuje