J. Grušą prisimena su meile ir dėkingumu

J.Grušo gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimams yra skirta knygų, publikuota daugybė atskirų kūrinių ir spektaklių recenzijų. Šio rašinio autorei ilgus metus teko tyrinėti J.Grušo memorialinį palikimą, susitikti su dramaturgą pažinojusiais ir jį mylėjusiais teatralais.

Garbės pasiuntinys

Lietuvos teatro ir kino aktoriui Algimantui Masiuliui (1931–2008) paskambinau prašydama papasakoti apie savo pažintį ir bendravimą su J.Grušu 2004 m. rugsėjį, kai jis jau buvo išleidęs savo knygą "Tema: visada yra galimybė" (2001). Nerimavau, kad nesutiks pasimatyti ir kalbėtis, kad patars remtis jau publikuotais faktais... Garbusis A.Masiulis ne tik priėmė mane savo namuose, leido įrašyti pokalbį, paskolino įdomių fotografijų kopijuoti, bet ir kurį laiką po šio susitikimo dar bendravome telefonu, susirašinėjome, o perskaitęs iššifruotą garso įrašą, jį papildė taikliais intarpais. Vėliau dar atsiuntė ranka rašytus prisiminimus apie "Unijos" pastatymą Kauno dramos teatre.

Spalvinga panevėžietiškų ir kaunietiškų istorijų mozaika, ryškūs gyvenimo kelyje sutiktų teatro grandų J.Grušo ir Juozo Miltinio portretai, repeticijų ir spektaklių vertinimai, teatrų tradicijos, epizodai iš Panevėžio ir Kauno dramos teatrų repeticijų atsiskleidė aktoriaus A.Masiulio patraukliai papasakotuose prisiminimuose.

"Aš buvau J.Miltinio toks literatūrinis pasiuntinys", – juokavo aktorius. Anot režisieriaus, jis galįs pasakyti J.Grušui "visokių negražių žodžių", o A.Masiulis mokėsiąs mandagiai perduoti "ko nereikia toj pjesėj ir ko dar trūksta". Ir aktorius nuvykdavo į Kauną pas J.Grušą. "Kai kada vyno atsikimšdavome ir po pusę taurės išgerdavome. Sėdėdavome toje verandėlėje ant suoliuko, kalbėdavomės. Grušas pasakė tą garsią frazę, kad Miltinis yra pusė angelo ir pusė velnio..."

Rankraštis: Kaunas. Apie 1965–1970 m. / Muziejaus nuotr.

Tandemas su J.Miltiniu

Aktorius su dramaturgu susipažino 1955 m., kai Panevėžio teatras statė J.Grušo komediją "Dūmai". Tuo metu sklido grėsmingi gandai, kad dramaturgui reikia žūtbūt save kažkaip reabilituoti, nes per ilgai nerašė ir net iš Rašytojų sąjungos kuriam laikui buvo pašalintas. "Jei nori, kad jam būtų atrištos rankos ir kūrybai, ir gyvenimui, ir kam nori..." A.Masiulis rengė dailininko Algio Buivydo vaidmenį. Repetuojant režisierius J.Miltinis ima ir sustabdo: "Po perkūnais, koks pliurpa tas Juozas, koks jis pliurpa! Na kam čia tiek prirašyt, kartoja ir kartoja vieną ir tą patį, šauktukų milijonas, daugtaškių bilijonas... Eikit dabar namo, aš paskambinsiu jam į Kauną, duosiu velnių ir pasakysiu, kad reikia perdirbt tą sceną..."

Po pietų aktoriai vėl susirenka ir išgirsta dramaturgo leidimą daryt "kaip nori režisierius". Spektaklis buvo priimtas palankiai, po premjeros – šventė.

"Kaip buvo priimta Panevėžio teatre – šampanėliai, konjakėliai ir visokio kito gėrio ant stalo... Šitas dalykas visada buvo aukštumoj. Be to, mes taip buvome J.Miltinio išauklėti, taigi, žinojome, kad silkės šampanu užgerti negalima, su kuo geriamas baltasis vynas, su kuo raudonasis, kada saldus, kada sausas, kokia turi būti kava, kokia eile kas valgoma, kaip valgoma, žodžiu, stalo etiketą. J.Miltinis išmokė mus labai daug ko... Ypač – nepriklausomo mąstymo ir labai kritiško požiūrio į pasaulį... O prie stalo buvo kalbama! J.Miltinis, žinoma, J.Grušą kritikavo, o J.Grušas, kaip atsimenu, taip geraširdiškai kikeno – dusliu tokiu balsu, atlaidžiai: "Che, he, tu Juozai, visada toks buvai. Koks buvai, toks ir palikai. Tavęs metai nekeičia." Juk J.Grušas buvo pratęs girdėti bičiulio kritikos žodžius, todėl nebesistebėjo. J.Miltinis karo metais jį ir paakino imtis dramos žanro, bet žiauriai sukritikavo pirmosios pjesės "Tėvas ir sūnus" rankraščius, vis rasdavo priekaištų. Vėliau pagyrė – "pjesė buvo gera".

Aktorius A.Masiulis prisiminė ir vėlesnės J.Grušo pjesės – tragikomedijos "Meilė, džiazas ir velnias" pastatymo Panevėžio teatre istoriją. Panevėžiečiai spektaklį pervardijo "Pražūtingu apsvaigimu". Jiems atrodė, kad taip bus aiškiau publikai – juk herojai nuolat apsvaigę, praradę gyvenimo orientyrus, pametę tikslą. Repeticijos vykusios kaip visada: J.Miltinis kritikuoja pjesės tekstą, idėją, atskiras scenas, stabdo repeticijas, skambina į Kauną, išgirsta J.Grušo "daryk, kaip nori" ir toliau repetuoja.

Laiko grimasos neaplenkė "Pražūtingo apsvaigimo". Po premjeros, anot aktoriaus, "vietiniai Panevėžio miesto veteranai, komunistai pogrindininkai parašė laišką į Vilnių, į ministeriją... Mes su laiško turiniu susipažinome. Jie manė, kad tai yra sovietinio jaunimo išjuokimas ir netgi gadinimas. Kitaip sakant, mes iškraipome tikrą situaciją: Sovietų Sąjungos jaunimas yra pažangus, komjaunimas vadovauja ir visi darniai koja kojon žengiame į socializmą, o toliau – ir į komunizmą. Tai toks buvo skundas. O baigėsi viskas taip, kad per eilinį respublikinį teatrų festivalį šitas mūsų spektaklis gavo būtent Lietuvos komjaunimo premiją!"

Vieta: menininko atminimą saugo po ekspozicijos atnaujinimo lankytojams vėl atverti J.Grušo namai-muziejus Žaliakalnyje. / Muziejaus nuotr.

"Pražūtingas apsvaigimas" buvo vaidinamas su nepaprastu pasisekimu. Anot A.Masiulio, ypač pavyko Dalios Melėnaitės sukurtas Beatričės vaidmuo – "čia buvo jos triumfas". Prisiminė, kad premjerą žiūrėjo J.Grušas ir buvo labai patenkintas. "Publika kiekvieną kartą beviltiškai plodavo uždarius uždangą, bet, kaip žinote, Panevėžio teatre buvo tokia mada – mes daugiau nepasirodydavome."

Nuoširdus ir atviras

Daug įdomių istorijų iš anų laikų rašytojas man papasakojo. O juk buvo nuožmūs sovietiniai metai, visagalio saugumo siautėjimo metai.

Įdomios aktoriaus įžvalgos apie 1978 m. režisieriaus Jono Vaitkaus spektaklio "Unija" koncepciją. A.Masiulis šiame pastatyme – Vyskupas Pandevskis. "Režisieriaus sumanymas vaidinti šią pjesę be dekoracijų, kostiumų, grimo buvo labai įžvalgus. Antikos tragedijose pranašautojai, dievų valios reiškėjai paprastai būdavo... aklieji. Mus supantis materialusis pasaulis, daiktai, malonumai ir kita tuštybė jau nebegalėjo nukreipti tokių žmonių dėmesio nuo aukščiausio, kilnaus, visuotinio tikslo. Kalbant metaforiškai – jie matė širdimi ir protu, todėl neklydo, taigi... Ir "Unijoje" buvo siekiama, kad žiūrovai gerai įsidėmėtų kiekvieną ištartą frazę ir – kas buvo svarbiausia – pajustų tą neteisybę ir jungą, kuriuos kentė mūsų Tėvynė dabar, esamuoju momentu, okupacijos sąlygomis. Ir net kompozitorius Feliksas Bajoras, mokydamas mus dainuoti, kartodavo žodžius apie pavergtą Tėvynę."

A.Masiulis dalijosi prisiminimais apie susitikimus su J.Grušu jo svetinguose namuose ar sodo pavėsinėje, rašytojo pavadintoje rozenbogenu, o aktoriaus prisiminimuose atgimusioje kaip verandėlė, kurioje liejosi atviri pokalbiai apie prieškario Lietuvą, karą, baisų sovietmetį. "Daug įdomių istorijų iš anų laikų rašytojas man papasakojo. O juk buvo nuožmūs sovietiniai metai, visagalio saugumo ir cenzūros siautėjimo metai. Grušas, matyt, pasitikėjo manimi ir mūsų Panevėžio artistų bendrija. Prisimenu jį su meile ir dėkingumu."

Aktoriaus atmintin giliai įstrigo epizodas iš J.Grušo susitikimo rašytojų kavinėje Vilniuje pirmosios okupacijos metais su žurnalistu, politiku, tuomečiu laikinuoju Lietuvos prezidentu Justu Paleckiu. "Vieną vakarą užeina jis į kavinę, toks pavargęs ir liūdnas, matyt, po sunkios darbo dienos, prieina prie ramiai kavą geriančio J.Grušo, suspaudžia delnais jo galvą ir taip gailiai, gailiai šnabžda į ausį: "Juozel, Juozel, pražuvo mūsų Lietuvėlė..."

Atminimo renginys

Minint J.Grušo 120-ąsias gimimo metines, Nacionalinis Kauno dramos teatras, kuriame buvo pastatyta daugybė dramaturgo spektaklių, rengia atminimo renginį. Jis vyks lapkričio 29 d. 17 val. Didžiosios scenos fojė.

Renginyje dalyvaus muziejininkė, J.Grušo kūrybos tyrinėtoja Nijolė Mejerienė, Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus, režisierius Jonas Vaitkus, solistė Rita Preikšaitė, akomponiatorė Rūta Blaškytė, teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas. Vakaro metu bus dalijamasi prisiminimais, įžvalgomis, kūrybos epizodais. Moderatorė – dramaturgė ir poetė Daiva Čepauskaitė.

Veiks J.Grušo meno gimnazijos moksleivių paroda, bus atidengtas poeto ir dramaturgo bareljefas.NAUJAUSI KOMENTARAI

Safyras

Safyras portretas
Tarybiniais laikais režisieriai puikiai mokėjo pastatyti spektaklius, kuriuos įvilkdavo į istorinį rūbą, bet būdavo aktualūs dabarčiai... Todėl ir teatrai turėjo tokį didelį pasisekimą, daugelis žinojo aktorių ir režisierių pavardes, nes spektakliai būdavo tikra šventė ir atgaiva sielai... Gaila, kad dabar daugelis žurnalistų ar šiaip "žinomų" žmonių daugiau domisi žmonių miegamaisiais, meilės ryšiais, o ne jų reikšmingais darbais... Rinkti iš žmonių pinigus, papasakojus graudžią istoriją, tapo labai madinga. Taip turtuoliai gali vaidinti geradarius, užmiršdami, jog daugelio žmonių gyvenimą sužlugdo savo prastais darbais...

Teko pabendrauti

Teko pabendrauti portretas
liko visam gyvenimui. Buvo apie 80 metų - toks gyvas, susidomėjęs, galbūt buvo įdomu, kad domisi jo kūryba ir labai jauni žmonės. Trumpas susitikimas ir labai didelis įspūdis visam gyvenimui.
VISI KOMENTARAI 2

Galerijos

Daugiau straipsnių