„Delikatesas“ užsitraukė tikrintojų rūstybę

Po Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vizitų ir nustatytų pažeidimų žinomą mėsos gamintoją bendrovę „Delikatesas“ siūlomą įtraukti į nepatikimų maisto tvarkytojų sąrašą.

Nuolatiniai pažeidimai

Praėjusį mėnesį VMVT išplatino pranešimą, kad atlikę patikrinimą žemės ūkio bendrovėje „Delikatesas“ nustatė grubių higienos ir atsekamumo pažeidimų.

Po šios informacijos VMVT sulaukė prašymo šią mėsos perdirbimo įmonę įtraukti į nepatikimų maisto tvarkytojų sąrašą, kad ji negalėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

VMVT parašytame skunde dėstoma, kad „Delikatesas“ ne pirmą kartą baudžiamas už higienos normų nepaisymą. Pasak skundo autorių, pernai gegužės 12 d. „Delikatesui“ už Maisto įstatymo 7 str. 1 dalies pažeidimą skirta 800 eurų bauda, gegužės 26 d. už tą patį nusižengimą – 960 eurų. Skunde dėstoma, kad ir šį vasarį buvo skirta 700 eurų bauda.

Šių metų kovą VMVT išplatino pranešimą, kad dėl grubių higienos ir atsekamumo pažeidimų „Delikatesui“ bus taikomos administracinės poveikio priemonės, sustiprinta jos tolesnės veiklos veterinarinė kontrolė.

Situacija: VMVT išplatino pranešimą, kad atlikę patikrinimą žemės ūkio bendrovėje „Delikatesas“ nustatė grubių higienos ir atsekamumo pažeidimų. („Delikateso“ feisbuko nuotr.)

VMVT skelbė, kad, Šiaulių departamento duomenimis, patikrinimas užtruko tris dienas. Inspektoriai nustatė, kad įmonėje buvo rastas didelis kiekis neženklintos, neaiškios kilmės mėsos. Neženklinta mėsa buvo laikoma kartu su paruošta gamybai. Bendras aptiktos neženklintos mėsos ir įmonėje laikytų trijų šalutinių gyvūninių produktų kategorijos kiekis – daugiau kaip 9 t. Visas jis perduotas šalutinius gyvūninius produktus tvarkančiai įmonei.

„Inspektoriai taip pat nustatė, kad mėsos atšildymo patalpoje, gamybai skirta žaliava (mėsa) buvo laikoma tiesiogiai ant grindų, gamybos patalpose neveikė įrankių sterilizatoriai, rankų plautuvė nenukanalizuota, nuotekos iš plautuvės tekėjo tiesiai ant grindų. Nustatyta, kad ne visi įmonės darbuotojai yra pasitikrinę sveikatą.

Įmonė VMVT Šiaulių departamentui nedelsiant turi pateikti trūkumų šalinimo planą, po nustatyto termino bus atliekamas įvertinimas“, – nurodyta VMVT pranešime.

Įvertinus šią informaciją, skundo autoriai VMVT prašė imtis priemonių ir „Delikatesą“ įtraukti į nepatikimų maisto tvarkytojų sąrašą.

„Stebint iš viešai pateiktos informacijos dėl ŽŪB „Delikatesas“ patikrinimo metu rastų pažeidimų, kyla klausimas, kodėl šis maisto tiekėjas dar neįtrauktas į nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą, nors praeitais metais jau buvo baustas tris kartus“, – rašoma VMVT dresuotame skunde.

Prašymą įtraukti į nepatikimų maisto tvarkytojų sąrašą skundo autoriai grindė kriterijais, kurie taikomi higienos normų nesilaikančioms įmonėms.

„Pakartotinai per dvylikos mėnesių laikotarpį priimtas VMVT nutarimas už Maisto įstatymo nuostatų dėl maisto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų saugos pažeidimą, terminą pradedant skaičiuoti nuo paskutinio nutarimo įsigaliojimo dienos, kuriuo maisto tvarkymo subjektas pripažintas kaltu dėl maisto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų saugos pažeidimo“, – VMVT taisykles citavo skundo autoriai.

„Šis tiekėjas tiekia maisto produktus jautrioms visuomenės grupėms, vaikų darželiams ir mokykloms, ligoninėms, todėl šis sprendimas turi būti priimtas adekvačiai greitai. Jei subjektas nebus įtraukiamas į nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą, prašome motyvuotai atsakyti, kokiais teisės aktais vadovaujantis jis nebuvo įtrauktas“, – į VMVT kreipėsi verslininkai.

VMVT pozicija

„Kauno diena“ pasidomėjo, kodėl „Delikatesas“ vis dar neįtrauktas į nepatikimų maisto tvarkytojų sąrašą. Taip pat prašėme patikslinti, kiek kartų pernai ir šiemet ši bendrovė buvo tikrinta ir ar rasta pažeidimų.

„ŽŪB „Delikatesas“ yra VMVT kontroliuojamas subjektas. 2022–2023 m. laikotarpiu buvo atlikti septyni patikrinimai: du patikrinimai vyko dėl gautų skubių pranešimų dėl nesaugių mėsos produktų patekimo į rinką, vienas – pagal NMA prašymą dėl pažymos išdavimo, vienas – savikontrolės sistemai įvertinti ir du planiniai patikrinimai.

Paskutinio planinio patikrinimo metu buvo nustatyti grubūs higienos ir atsekamumo pažeidimai. Patikrinimas buvo vykdomas tris dienas, jo metu higienos pažeidimai buvo pašalinti, o žaliava ir produktai, kuriems nebuvo užtikrinamas atsekamumas, – sunaikinti“, – apie tai, kokius patikrinimus pastaraisiais metais vykdė „Delikatese“, dienraščiui aiškino VMVT atstovai.

VMVT aiškino, kad „Delikatesas“ į nepatikimų maisto tvarkytojų sąrašą neįtrauktas, nes esą neatitinka VMVT direktoriaus įsakymo „Dėl Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytų kriterijų.

„Tokių kriterijų tikrinant ŽŪB „Delikatesas“ nebuvo nustatyta. Patikrinimų metu nustatyti trūkumai buvo pašalinti per suderintą trūkumų šalinimo plane numatytą terminą“, – komentavo VMVT.

Išpūtė pranešimą?

Komentarą dėl dažnų VMVT apsilankymų pateikė ir ŽŪB „Delikatesas“ vadovas Marius Budrys. Jis tikino, kad VMVT išplatintas pranešimas esą klaidina visuomenę, o apie bendrovę skleidžiama neigiama informacija – tendencinga, todėl tai kenkia reputacijai.

„Mūsų įsitikinimu, VMVT informacija yra tendencinga, neišsami, jos negalima laikyti objektyvia. Taip ŽŪB „Delikatesas“ buvo padaryta didžiulė, sunkiai pataisoma reputacinė ir turtinė žala“, – tikino M. Budrys.

Taisyklės: prašymą įtraukti „Delikatesą“ į nepatikimų maisto tvarkytojų sąrašą skundo autoriai grindė kriterijais, kurie taikomi higienos normų nesilaikančioms įmonėms. („Delikateso“ feisbuko nuotr.)

Jis patvirtino, kad kovo 13 d. VMVT specialistai atliko patikrinimą, kurio metu nustatyta tam tikrų neatitikimų teisės aktų reikalavimams, tačiau didžioji dalis jų esą buvo pašalinta dar nepasibaigus patikrinimui ir tarnyba pretenzijų nebeturėjo, tačiau pranešime vis tiek akcentavo pažeidimus, o ne tai, kad jie jau pašalinti.

„VMVT oficialiame tinklalapyje informacija paskelbta neobjektyviai, kai kurios patikrinimo metu nustatytos nesusijusios aplinkybės pranešimo tekste susietos taip, kad skaitytojui susidaro iš esmės klaidingas įspūdis apie bendrovės produkcijos kokybę, elementarių higienos reikalavimų nesilaikymą. Taip buvo suteikiamas prioritetas sensacingumui, o ne objektyvumui“, – savo poziciją dėstė „Delikateso“ pirmininkas.

Tenka pripažinti, kad „Delikatesas“ jaučia tam tikrą VMVT, kaip institucijos, spaudimą, didesnį dėmesį, netgi persekiojimą, kuris ne visuomet yra pagrįstas, teisėtas.

Jis pateikė kelis pavyzdžius, kaip VMVT išplatintame pranešime galėjo būti klaidinami vartotojai. Štai VMVT skelbė, kad buvo aptiktas didelis kiekis neženklintos mėsos, kiekis – daugiau nei 9 t. M. Budrys aiškino, kad iš tiesų patikrinimo metu buvo rasta ne tonos mėsos, o kaulų ir išpjaustant susidariusių atliekų, skirtų utilizavimui, o ne ne pardavimui ar kitokiam realizavimui.

„Pažeidimas pašalintas sudedant kaulus į atskirą šaldiklį ir jį paženklinant nustatyta tvarka“, – pažymėjo M. Budrys.

VMVT konstatavo, esą mėsa buvo sukrauta ant grindų, rankų plautuvė nenukanalizuota ir nuotekos tekėjo tiesiai ant grindų.

„Tame pranešime nenurodoma, kad atšildoma mėsa buvo laikinai sukrauta ant švarių grindų vakuuminėse pakuotėse. Plautuvės vamzdis paprasčiausiai buvo išvestas tiesiogiai į grindyse esantį tarpą, kurio turinys patenka tiesiai į kanalizaciją. Taip, formaliai tai pažeidimas, tačiau oficialios institucijos pateiktame pranešime buvo sąmoningai siekiama sudaryti klaidingą įspūdį apie tikrąjį pažeidimų pobūdį ir mastą.

Be to, skirtingomis aplinkybėmis, skirtingose patalpose nustatyti pažeidimai pateikiami viename sakinyje taip, tarsi sąmoningai siekiama sudaryti įspūdį, kad mėsa laikoma ant grindų, o ant tų pačių grindų tariamai teka nuotekos iš nenukanalizuotos plautuvės, nors tokie teiginiai neatitinka tikrovės“, – aiškino „Delikateso“ pirmininkas.

Jis nurodė, kad bendrovė stengiasi laikytis visų teisės aktų, o jei būna pažeidimų – juos iš karto pašalina. Taip esą buvo ir kovo mėnesį atlikto patikrinimo metu. Siekdamas, kad tokių pažeidimų nepasikartotų, ŽŪB „Delikatesas“ inicijavo nepriklausomą auditą.

Jaučia spaudimą

M. Budrys teigė, kad per 2022–2023 m. VMVT ne kartą tikrino ŽŪB „Delikatesas“, nes bendrovė turi ne vieną, o du tikrinamuosius objektus, susijusius su mėsos produkcijos gamyba.

„Tenka pripažinti, kad „Delikatesas“ jaučia tam tikrą VMVT, kaip institucijos, spaudimą, didesnį dėmesį, netgi persekiojimą, kuris ne visuomet yra pagrįstas, teisėtas, o dažniausiai yra susijęs su vieno iš bendrovės pajininkų asmenybe“, – mįslingai kalbėjo ŽŪB „Delikatesas“ pirmininkas.

„Neginčijame VMVT teisės ir pareigos atlikti patikrinimus, teikti informaciją visuomenei, tačiau tokia informacija turi būti objektyvi, nešališka, pateikiama aiškiai, nesudarant pagrindo spekuliacijoms. Nors atliekama šimtai patikrinimų ir nustatomi ūkio subjektų daromi pažeidimai, kažkodėl VMVT pagal mums nežinomus kriterijus pasirenka, kuriuos viešinti, o kurių ne. Pvz., po ŽŪB „Delikatesas“ patikrinimo viešai buvo skelbiama apie kitame rajone ūkio subjekto padarytus grubius pažeidimus, tačiau ūkio subjekto pavadinimas nebuvo nurodytas ir nėra galimybės jo identifikuoti“, – pridūrė M. Budrys.


Pažeidimų tendencijos

VMVT informavo, kad gaunamų pranešimų, susijusių su mėsa, skaičiai kelerius metus yra panašūs ir didesnės pranešimų augimo tendencijos nepastebima.

„Pastaraisiais metais daugiausia vartotojų pranešimų gauta dėl prekybos įmonėse įsigytų maisto produktų, dėl, vartotojų manymu, netinkamos maisto produktų kokybės, taip pat pranešama dėl higienos neužtikrinimo, neuždengtų produktų parduotuvėse, taip pat dėl nešvaros, netvarkos parduotuvėse ir maitinimo įstaigose, higienos reikalavimų nesilaikymo.

Kiek mažiau pranešimų gaunama dėl maisto produktų su pasibaigusiais tinkamumo vartoti terminais, ženklinimo neatitikimų“, – bendrą situaciją dėl galimų pažeidimų, susijusių su mėsa ir jos produktais, reziumavo VMVT atstovai.NAUJAUSI KOMENTARAI

Manau

Manau  portretas
Iškokite skundiko ir tarp savų,kažkas žino kada ateis tikrintojai.... ir kenkia...

Tadas

Tadas portretas
Netepsi - nevaziuosi...

Visame pasaulyje dabar

Visame pasaulyje dabar portretas
vyksta žemės ūkio, maisto šaltinių, parduoturiu, gyvulių ūkių likvidavimas. Tai gaisrai, tai valstybspectarnybos nagus kiša. Labai greita bus medžiojami visi tie "tikrintojai". Dievaž.
VISI KOMENTARAI 17

Galerijos

Daugiau straipsnių