Socialinių paslaugų centrui svarbu kiekvieno žmogaus gyvenimą padaryti saugų ir oresnį

Nedažna įstaiga galėtų pasigirti, kad per 15 veiklos metų darbuotojų skaičių išaugino daugiau nei 7 kartus. Tiek metų veikiantis Kauno rajono socialinių paslaugų centras (SPC) labiau akcentuoja kitus skaičius: teikiamas 17 rūšių socialines paslaugas, kurias per metus gauna 1 100 pakaunės gyventojų, kuriems reikia ir pagalbos, ir dėmesio, ir padrąsinančio žodžio. Apie nueitą kelią ir ateities planus kalbamės su Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktore Lina Čapiene.

– Nuo ko prasidėjo Kauno rajono SPC veikla?

– Centras veiklą pradėjo tais metais, kai ne tik mūsų įstaiga, bet ir visa Lietuva, įgyvendindama ES projektus, pasinėrė į socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą. Tai laikmetis, kai buvo svarbu sukurti kuo daugiau ir įvairesnių paslaugų, labiausiai orientavomės į bazinių poreikių patenkinimą, kai iš paslaugų gavėjo nebuvo tikimasi aktyvaus dalyvavimo sprendžiant problemas. Pirmoji įstaigos vadovė Raminta Popovienė įdėjo daug pastangų, kad Kauno rajone atsirastų toks centras. Iš pradžių 20 darbuotojų paslaugas teikė tik senyvo amžiaus asmenims. Laikui bėgant, gražėjo patalpos, plėtėsi paslaugų spektras, augo komanda, ją šiemet sudaro 145 darbuotojai.

– Kada jūs centre pradėjote veiklą, už ką buvote atsakinga, kaip kilote karjeros laiptais?

– 2009 m. vasarą prisijungiau prie centro komandos, įgyvendinančios ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus. Vėliau ėjau direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigas, o nuo 2013 m. vadovauju įstaigai.

Karjera: L.Čapienė prie centro komandos prisijungė 2009 m. vasarą, o nuo 2013 m. vadovauja įstaigai. / Justinos Lasauskaitės nuotr.

– Kas per šį laikotarpį labiausiai jums įstrigo į atmintį?

– Visi veiklos metai buvo savaip ypatingi, kupini emocijų, iššūkių, malonių ir nelabai netikėtumų, daugybės permainų ir svarbiausia –  pagalbos aplinkui. Bendrumas įkvepia – kai gali pasitarti, pasiklausti, pasidalyti, papildyti vienas kitą ir kartu daryti tai, kas kiekvienam sekasi geriausiai. Tėvas Stanislovas yra sakęs: „Nebūna gėrio, kuris atgalios negrįžta... O laikas žino adresą ir žmogaus vardą.“ Visada nudžiugina ir motyvuoja paslaugų gavėjų ir artimųjų įvertinimas ir padėkos laiškai, ypač tuomet, kai paslauga jau nebeteikiama.

– Kaip plėtėsi įstaigos veikla, kokie buvo kertiniai momentai?

– 2008 m. Garliavoje įsteigtas Krizių centras, veikiantis 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Čia galima konsultuotis su socialiniu darbuotoju ir psichologu, dalyvauti šeimos stiprinimo programoje, atrasti bendrystę besilaukiančių mamų grupėje, prisijungti prie savipagalbos grupės tėvams, kurie vieni augina vaikus, nebijoti klausti grupėje, skirtoje paaugliams ir jų tėvams, moterims su vaikais rasti saugią laikiną gyvenamąją vietą.

2009 m. rekonstravus Socialinių paslaugų centro pastatą ir pritaikius patalpas ir inventorių, subūrus specialistų komandą, pradėtos teikti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo, kineziterapijos ir užimtumo paslaugos suaugusiesiems ir senyvo amžiaus asmenims, turintiems negalią.

Įvairovė: lankytojams patinka skirtingi užsiėmimai. / Justinos Lasauskaitės nuotr.

2011 m. Domeikavoje įkurtas Šeimos gerovės skyrius, kurio komandą sudaro 2 psichologai ir 32 socialinio darbo specialistai: atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, socialinis darbuotojas, dirbantis vaikų dienos centre, socialinio darbuotojo padėjėjas. Skyrius teikia socialines paslaugas sunkumų patiriančioms šeimoms, organizuoja vaikų dienos centro veiklas, čia renkasi senjorų grupė.

2019 m. gegužės 4 d. centrui suteiktas „EQUASS Assurance“ kokybės sertifikatas, įrodantis, kad centro Šeimos gerovės skyriaus teikiamos paslaugos šeimai atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

2013 m. itin plėtėsi paslaugos namuose. Pradėtos teikti integralios – socialinės ir slaugos – paslaugos sunkią negalią turintiems asmenims.

Pats naujausias padalinys – Dienos socialinės globos centras – veiklą pradėjo prieš 7 metus. Jis skirtas Kauno rajone gyvenantiems neįgaliems vaikams nuo 7 iki 18 metų ir jų šeimoms. Šiame centre siekiama padėti šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių vaikus, atrasti savo stiprybes, peržengti negalios ribas, atskleisti savo gebėjimus ir jais dalytis su kitais.

– Kaip įstaigos veiklą koregavo pandemija? Kaip apibūdintumėte tą laikotarpį?

– 2020 m. susidūrę su pandemijos padiktuotomis taisyklėmis, aiškiai supratome, kad įprastų darbo metodų nebeužtenka, prioritetu tapo saugumas ir sveikata. Darbuotojams visada nerimą kėlė klausimas: ar socialinį darbą galima dirbti per atstumą? Teko būti lankstiems, ieškoti naujų paslaugų teikimo būdų, ribojant tiesioginius kontaktus, užtikrinti būtinųjų paslaugų teikimą.

Pandemijos metu papildomu iššūkiu tapo paslaugų gavėjų ir darbuotojų saugumo užtikrinimas. Siekiant veiklos efektyvumo, imtasi perorganizuoti darbus. Atsižvelgiant į kiekvieno paslaugas teikiančio skyriaus darbo specifiką, parengti COVID-19 prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo planai, darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, parengti saugaus darbo ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimo mokymai, darbuotojams sudarytos galimybės dirbti nuotoliniu arba mišriuoju būdu, darbuotojai apdrausti papildomu sveikatos draudimu.

Mastas: Socialinių paslaugų centre per metus paslaugas gauna 1 100 pakaunės gyventojų. / Justinos Lasauskaitės nuotr.

Galime tik pasidžiaugti, kad dėl centro bendruomenės sutelktumo ir atsakingo požiūrio į pandemijos sukeltus iššūkius pavyko išvengti didelių ligų protrūkių ir užtikrinti paslaugų teikimą.

– Koks centras yra dabar? Kiek iš viso teikiama paslaugų ir kokiam skaičiui žmonių?

– Centro vizija – pokyčiams atvira įstaiga, kurianti ir teikianti efektyvią socialinę pagalbą Kauno rajono gyventojams. Tikime, kad būtent tokia įstaiga ir esame. Darbuotojų kūrybiškumas, atsakingumas ir noras tobulėti suteikia centrui galimybę nuolat augti. Kasdien siekiame užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą vaikams, šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems. Teikiame 17 rūšių socialines paslaugas, taip pat aprūpiname Kauno rajono neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis, vertiname asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai, vykdome atvejo vadybos funkcijas ir šviečiamąją informacinę ir prevencinę veiklą bendruomenėje. Vidutiniškai per metus paslaugas suteikiame 1 100 Kauno rajono gyventojų.

– Kas yra centro stiprybės?

– Pati didžiausia stiprybė, be abejo, yra centro bendruomenė, kompetentingi, mylintys ir tikintys savo darbo prasmingumu žmonės. Noras ne tik klausyti, bet ir išgirsti, nebijoti klausti ir pasitelkti įvairių sričių specialistus, ieškoti naujų iniciatyvų, modernių pagalbos teikimo būdų, gebėjimas suprasti žmogaus poreikius, patenkinti lūkesčius, rasti geriausią pagalbos būdą labiausiai dėmesio stokojantiems, ieškoti ne lengviausio, o Kauno rajono žmogui geriausio pagalbos ar problemos sprendimo būdo.

Džiaugiamės Kauno rajono savivaldybės palaikymu ir dėmesiu socialinei sričiai.

– Ką įstaigos veikloje norėtumėte koreguoti?

– Norėtume stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Tikime, kad pasiekti geriausių veiklos rezultatų galime, tik sutelkę skirtingas patirtis ir skirtingų sričių specialistus, kurie padėtų ieškoti sprendimų būdų sudėtingose situacijose ir kurti prevencines priemones. Deja, bet šiuo metu veikia palyginti mažai nevyriausybinių organizacijų, su kuriomis būtų galima bendradarbiauti.

Užimtumas: sporto salė retai būna tuščia. / Justinos Lasauskaitės nuotr.

– Kokie ateities planai?

– Tikimės, kad, pamažu traukiantis pandemijai, ir toliau galėsime stiprinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti socialinių paslaugų savalaikį teikimą, ieškosime būdų, kaip gerinti psichosocialinę aplinką darbuotojams.


Komentaras

Margarita Venslovienė,

Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja

Visi žinome, kaip gera jausti ir žinoti, kad kas nors yra šalia tavęs tada, kai gyvenime užklumpa įvairiausios nelaimės ar sunkumai. Socialinių paslaugų centras, Kauno rajone savo veiklą pradėjęs 2007 metais su kelių asmenų kolektyvu, per 15 metų tapo 145 įžvalgių ir veržlių profesionalų komanda, savo veiklos rezultatais rodanti, kad geba plėtoti efektyvią socialinės pagalbos sistemą ir užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą vaikams, šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir žmonėms, turintiems negalią.

Tai labai svarbu ne tik mums, bet ir Kauno rajono gyventojams, kuriems reikalinga socialinė parama.

Socialinių paslaugų centro kolektyvui rūpi kiekvieno Kauno rajone gyvenančio žmogaus gyvenimą padaryti saugų ir kiek įmanoma oresnį. Esame dėkingi jiems už tai, kad puikiai susitvarko su visais iškilusiais iššūkiais, taip pat ir Covid-19 pandemija. Tikiu, kad ši komanda atlaikys sunkumus ir ateityje.NAUJAUSI KOMENTARAI

Ernestas.

Ernestas. portretas
Melas. Lietuvos Respublikos lietuvių Velnio išpažintojų karo kurstymas, propoganda. Lietuvos Respublikos išdavikai-žvalgai veikė Velniai veikė Lietuvos teise, vardu, slėpdami, teisybę. Planas sumažinti išdavikų skaičių, pervedant juos į legalų gyvenimą. Rezistencijos okupacija, Rezistencinis veiklos ryšys, Tautos pasipriešinimas, Žmonių rezistencinis atsparumas. Lietuvos Respublikos anti europossąjungos atsišaukimų platinimas, eurosąjungosfikacija. Stagnacija partizanai banditai tautos atmintyje, kol gyva bus tauta ir laisvės troškimas. Sistema demaskavo pati save. Lietuvos Respublika, Valdas Adamkus. Žinoma, kad E67 kelią sukibdami grandine gabeno kontrabandas. Všį Ernmar Respublika. 1.2 procento gyventojo paramos 2022 metų forma. Luminor LT 294010051005573106. Direktorius, Ernestas Marcinkevičius.
VISI KOMENTARAI 1

Galerijos

Daugiau straipsnių