D. Kedžio bendrininkas R. Ivanauskas anksčiau laiko paleistas iš kalėjimo

Kauniečio Drąsiaus Kedžio bendrininkas Raimundas Ivanauskas, kuris buvo nuteistas kalėti aštuonerius metus, paleistas iš kalėjimo daugiau nei metais anksčiau, pritaikius lygtinį paleidimą.

Kauno apygardos teismas lapkričio 23 dieną panaikino Kaišiadorių teismo nutartį, kuria buvo nuspręsta netaikyti R. Ivanauskui lygtinio paleidimo iš Pravieniškių 2-ojo kalėjimo.

R. Ivanauskas Vilniaus apygardos teismo 2016 metų nusprendžiu pripažintas kaltu kaip padėjėjas D. Kedžiui rengiantis daryti nusikaltimus – planuojant keturių žmonių žudynes.

Padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus.

Negalią turintis vyras buvo nuteistas kalėti aštuonerius metus, tai yra minimali bausmė už tokį nusikaltimą. Į bausmės laiką taip pat buvo įskaičiuotas suėmimo ir sulaikymo laikas iki nuosprendžio.

Paleisti nuteistąjį anksčiau laiko į laisvę rugsėjį nusprendė Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos komisija, ji savo sprendimą motyvavo tuo, kad nuteistasis bausmę atlieka lengvosios grupės sąlygomis, rekomendacijų vykdymo laikotarpiu nebaustas, skatintas 10 kartų, dalyvauja pozityvaus užimtumo priemonėse, klauso garsines knygas, dalyvauja sveikatingumo užsiėmimuose.

Be to, nuteistasis dalyvauja religinėje veikloje, individuliai sportuoja, jo pakartotinio nusikalstamumo rizika yra žema, buvo išleistas trumpalaikei išvykai į namus, turi gyvenamąją vietą, palaiko ryšius su draugais ir artimaisiais. Mokamas darbas laisvės atėmimo vietų įstaigoje jam siūlytas nebuvo, nes nuteistasis turi regėjimo negalią, tačiau jis turi pakankamą išsilavinimą bei motyvaciją dirbti pagal sveikatos galimybes.

Kaišiadorių teismas komisijai nepritarė

Tačiau Kaišiadorių teismas spalį atsisakė patvirtinti komisijos nutarimą. Apylinkės teismas padarė išvadą, kad nuteistasis šiuo metu elgiasi taip, kaip privalo elgtis kiekvienas nuteistasis. Žemesnės instancijos teismas nutartyje konstatavo, kad R. Ivanauskas bausmę atlieka už labai sunkaus nusikaltimo padarymą ir padarė išvadą, kad jis nusikalto ne atsitiktinai, o dėl susiformavusių neigiamų vertybių, tai didina jo pavojingumą visuomenei. Teismas atkreipė dėmesį, kad vyras iki šiol nepripažįsta kaltės dėl padaryto nusikaltimo, minimalizuoja savo indėlį neigdamas byloje pateiktus įrodymus.

Nuteistasis šią nutartį apskundė Kauno apygardos teismui, jis rašė, kad komisija sprendžianti dėl lygtinio paleidimo taikymo, jau nuo 2021 metų kovo mėnesio nutaria jam taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos.

R. Ivanauskas skunde teigė, kad yra skatintas net 10 kartų, drausmine ir administracine tvarka nėra baustas, pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimas yra žemas, bausmę atlieka lengvosios grupės sąlygomis, dalyvauja programose, krikščioniško būrelio veikloje, sportuoja, lanko sveikatingumo užsiėmimus, ir kelia klausimą, kokia dar pažanga būtų tinkama lygtinio paleidimo instituto taikymui.

Nuteistąjį toliau galima taisyti neizoliuojant

Kauno apygardos teismas padarė priešingą išvadą, nei Kaišiadorių teismas – teisėja Laima Šeputienė paskelbė, kad komisija tinkamai įvertino nuteistojo R. Ivanausko asmenybę, jo elgesio korekciją bei pažangą mažinant nusikalstamo elgesio riziką.

Teismo vertinimu, šiuo atveju komisija pagrįstai nustatė, kad nuteistojo elgesį jau įmanoma toliau taisyti neizoliuojant jo nuo visuomenės.

„Teismo vertinimu, šiuo atveju komisija pagrįstai nustatė, kad nuteistojo elgesį jau įmanoma toliau taisyti neizoliuojant jo nuo visuomenės, t. y. taikant lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos institutą ir tai neturėtų sutrukdyti iki galo realizuoti paskirtos bausmės tikslų ar pažeisti teisingumo principo įgyvendinimą“, – rašoma galutinėje ir neskundžiamoje teisėjos L. Šeputienės nutartyje.

Kauno apygardos teismo vertinimu, vienas iš įstatyme įtvirtintų bausmės tikslų – kaltininko nubaudimas yra pasiektas, nes R. Ivanausko laisvė yra suvaržyta ilgą laiką.

„Aplinkybės, kad nuteistasis bausmės atlikimo metu nėra baustas už laisvės atėmimo vietų įstaigoje numatytų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, neturi jokių drausminių nuobaudų ir byloje nėra duomenų, kad jo elgesys būtų svarstytas nuteistųjų elgesio vertinimo komisijose, jis nėra baustas administracine tvarka, tuo tarpu priešingai, nuo 2017 m. gruodžio 19 d. iki 2022 m. gruodžio 19 d. yra dešimt kartų skatintas už gerą elgesį ir dalyvavimą visuomeninėje būrio veikloje tik patvirtina, kad nuteistojo Raimundo Ivanausko elgesio pataisos procesas struktūrizuotoje aplinkoje nebėra tikslingas“, – rašoma teisėjos M. Šeputienės nutartyje.

Teisėja pastebėjo, kad nuteistasis, išleistas trumpalaikei išvykai į namus, nepažeidė šio leidimo sąlygų, todėl deda realias pastangas siekdamas įrodyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti ir be realios likusios bausmės atlikimo laisvės atėmimo vietų įstaigoje, o jo elgesį kontroliuojant probacijos metu, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika išlieka žema, rizikos pakartotinai nusikalsti balai per kelis metus sumažėjo nuo 30 iki 27.

R. Ivanauskui liko padengti beveik 17 tūkst. eurų nukentėjusiesiems, jis juos moka kiekvieną mėnesį. Nuosprendžiu iš R. Ivanausko buvo priteista per 170 tūkst. eurų žalos atlyginimo bylos nukentėjusiems – nužudytųjų artimiesiems. Pavyzdžiui, dukters Violetos Naruševičienės netekusiems tėvams Tatjanai ir Stasiui Stankūnams priteista atlyginti po 20 tūkst. eurų, Laimute Stankūnaitei – 28 tūkst. eurų.

Pasak Kauno apygardos teismo, nuteistasis daug metų dainavo Kauno valstybiniame chore bei gavo neįgalumo pašalpą, todėl pajamas gaudavo legaliu būdu.

„Toliau būdamas laisvės atėmimo vietų įstaigoje nuteistasis neturės galimybės dirbti ir atlyginti susidariusius finansinius įsipareigojimus, kas aukštesnės instancijos teismo nuomone, taip pat priklauso ne nuo nuteistojo valios, o priešingai, nuo laisvės atėmimo vietos įstaigos galimybių sudaryti sąlygas dirbti regėjimo negalią turinčiam asmeniui“, – paskelbė teisėja L. Šeputienė.

Jos vertinimu, šiuo konkrečiu nuteistasis turės daugiau galimybių pagal savo sveikatos būklę įsidarbinti būdamas laisvėje ir prižiūrimas Probacijos tarnybos, o ne likusią bausmės dalį atlikdamas struktūrizuotoje aplinkoje.

Žudynės prieš 14 metų

2009 metų spalio 5 dieną Kaune nušautas į darbą vykęs teisėjas Jonas Furmanavičius, tą pačią dieną prie namų nužudyta D. Kedžio sugyventinės L. Stankūnaitės sesuo V. Naruševičienė.

Prokurorai teigia nustatę, kad žmogžudystes įvykdė garliaviškis D. Kedys. Jis kaltino V. Naruševičienę leidus tvirkinti jo ir L. Stankūnaitės mažametę dukrą bei šios pusseserę, pačios V. Naruševičienės mažametę dukrą. J. Furmanavičių ir Andrių Ūsą kaunietis kaltino pedofilija. Vėliau visi teismai A. Ūsą išteisino.

Bylos duomenimis, R. Ivanauskas padėjo rengiantis nužudyti keturis asmenis ir du iš jų nužudant. Jis aktyviai dalyvavo planuojant nusikaltimą: aptarė rengiamų žudynių eigą, jų metu naudotinas priemones žudiko išvaizdai pakeisti, nužudymams naudotinus ginklus, nužudymams ir pasišalinimui iš įvykio vietos naudotinas transporto priemones, jų palikimo vietas po nusikaltimo įvykdymo, teisėsaugos pareigūnų suklaidinimo taktiką, taip pat susitarė dėl žudiko slapstymuisi reikalingų patalpų, jo aprūpinimo maisto produktais, vyko į vietą, kurioje išbandė nužudymo metu naudotinus įrankius (pistoletą, neperšaunamas liemenes).

Teismai konstatavo, kad R. Ivanausko sveikatos būklė buvo bloga, bet tokia būklė netrukdė padėjėjo vaidmeniui – patarinėti, planuoti nusikaltimus, pažadėti dėl nusikaltusio asmens pasislėpimo, sveikatos pablogėjimas po nusikaltimo padarymo nemažina jo pavojingumo visuomenei.

Skirdami bausmę, teismai atkreipė dėmesį, kad buvo rengiamasi nužudyti keturis asmenis, du buvo nužudyti.

Lietuvos įstatymai numato, kad tam tikrais atvejais nuteistieji gali būti atleisti nuo realios laisvės atėmimo bausmės – kai serga nepagydomomis ligomis ir pan. Tačiau nuosprendžiu buvo konstatuota, kad laisvės atėmimo bausmė R. Ivanauskui yra tinkama, jis pagrįstai neatleistas nuo bausmės.

Po žudynių besislapsčiusio D. Kedžio kūnas rastas 2010 metų balandį prie Kauno marių. Vyrui kaltinimai dėl nusikaltimų taip ir nebuvo pateikti. Tačiau įtariami D. Kedžio bendrininkai – buvę sugyventiniai R. Ivanauskas ir jo tuometė sugyventinė   – perduoti teismui. Moteris buvo visiškai išteisinta.

D. Kedys įtariamas nužudęs J. Furmanavičių ir V. Naruševičienę. Vėliau ir jis, ir A. Ūsas, prokuratūros duomenimis, žuvo per nelaimingus atsitikimus.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
Tikrieji viso to jovalo kaltininkai tebesėdi šiltose kedėse, arba išslapstyti po " gaujos" sparneliais. Niekingų aferistų , parsidavėlių šalimi pavertę LIETUVĄ.

lavastė

lavastė portretas
Ačiu už priminimą, naikinant Kedžių šeimą, tikrąja to žodžio prasme, aktyviai dalyvavo buvęs konstitucinio teismo teisėjas Dainius Žalimas. Matyt žmogus pagalvojo kad pamiršome jo veiksmus ir įtaką vykdant neteisėtus sprendimus ir pats laikas... bolatiruotis į prezidentus!!!!

rehtytuikup

rehtytuikup portretas
NEKALTA zmogeli pude kalejimuos ir dar akla,o tetos maudosi prabanga
VISI KOMENTARAI 85

Galerijos

Daugiau straipsnių