Klaipėdos jūrų krovinių kompanija KLASCO teisme įveikė aplinkosaugininkus

Kelerius metus trukęs Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (KLASCO) bylinėjimasis su aplinkosaugininkais baigėsi uosto krovėjų naudai.

Į teismus dėl taršos

Šiemet rugsėjo 13 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi priėmė KLASCO palankų teismo sprendimą dėl krovos taršos.

Ši kompanija Klaipėdos uoste krauna įvairius birius krovinius, žemės ūkio produktus, trąšas, statybines medžiagas, metalus ir kitką. Jiems krauti Aplinkos apsaugos agentūra išduoda vadinamuosius taršos sąlygų leidimus.

Taršos leidimų išdavimo sąlygos buvo nurodytos dar 2014 m. tuometinio aplinkos ministro įsakymu. Po to, kai dėl galimos taršos Klaipėdoje kilo nepasitenkinimas, buvo priimtas jau naujo aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas dėl palaidų kietųjų medžiagų gabenimo.

Po šio įsakymo Aplinkos apsaugos agentūra sugriežtino KLASCO taršos leidimų sąlygas, kas ir sukėlė ginčą, kuris nusirito iki teismų. KLASCO atstovai tikino, kad buvę pritaikyti griežtesni reikalavimai nei numatė galiojanti tvarka. Iš kompanijos reikalauta informacijos apie priemonių taikymą, kurios nebuvo privalomos, numatyti įvairūs su taršos leidimų sąlygomis nesusiję įpareigojimai.

KLASCO tikino, kad nepagrįstai buvę apriboti kraunami kroviniai, taip pat jų kiekiai. Aiškinta, kad krovos kompanijai netgi buvę įvesti apribojimai pasirinkti efektyviausias dulkėtumo mažinimo priemones. KLASCO turėjusi krovos poveikio aplinkai mažinimo planą, kurio po taršos leidimo sąlygų sugriežtinimo nebegalėjusi vykdyti.

Klaipėdos miesto gyventojų skundas, kur buvo išdėstyta, kad tarša yra aiškiai matoma ir galimai sklido iš KLASCO teritorijos, netapo tvirtu argumentu teisme.

KLASCO atstovai aplinkosaugininkų veiklą įvertino kaip veikimą viršijant įgaliojimus.

Aplinkosaugininkai su KLASCO svarstymais nesutiko. Jų atstovų teigimu, buvo susidariusi situacija, kai reikėję pasirinkti griežtesnes oro taršos mažinimo priemones uosto teritorijoje. Aplinkosaugininkai tikino, kad jie nekeitę KLASCO krovinių kiekio ir nenurodę ką krauti. Jie tik atsižvelgę į krovinius, kurių sandėliavimo ir krovos metu susidarė tarša, ir pagal tai tikslinę taršos leidimo sąlygas. KLASCO Poveikio aplinkos kokybei mažinimo planu, kuris neva nesprendęs dulkių sklaidos iš uosto problemos, aplinkosaugininkai vadino tik nekonkrečius gairių ir ilgalaikių tikslų planus.

Pradžia – ne KLASCO naudai

Vilniaus apygardos administracinis teismas dar 2021 m. rugpjūčio 31 d. Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos skundą buvo atmetęs.

Teismas laikėsi nuostatos, kad aplinkosaugininkai taršos leidimo nekeitę, o tik patikslinę tris jo punktus keliomis lentelėmis su papildoma informacija.

Teismas teigiamai vertino ir papildomus reikalavimus, nes jie buvę nustatyti tam, kad mažintų taršą ir ribotų kenksmingų medžiagų patekimą į aplinką ir Klaipėdos miesto gyvenamąsias teritorijas. Reikalavimo nuostatos neva nebuvusios sugriežtintos ar pakeistos, o buvę tik nurodyta, kaip pasiekti iš uosto mažesnį dulkėtumą.

Teismas iš esmės pritarė ir aplinkosaugininkų pozicijai dėl KLASCO pateikto taršos mažinimo priemonių plano. Jis neva buvęs abstraktus su ilgais įvykdymo terminais, nors tam tikra tarša iš uosto reikalavo nuolatinių priemonių ir itin konkretaus veiksmų plano.

Vilniaus apygardos administracinis teismas rėmėsi ir Klaipėdos miesto gyventojų skundu, kur buvo išdėstyta, kad tarša yra aiškiai matoma ir galimai sklido iš KLASCO teritorijos. Teismas darė išvadą, kad uosto taršos ir dulkėtumo mažinimo klausimai turi būti tiksliai reglamentuoti su aiškiomis nuostatomis, ko privalo laikytis krovos kompanija.

Aplinkosaugininkų dviprasmybės

Kas atsitiko, kad pirminis 2021 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, buvęs aplinkosaugininkų naudai po teismų maratono neskundžiamoje nutartyje, virto KLASCO laimėjimu.

KLASCO atstovai įrodė, kad 2021 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas jų skundą nagrinėjo ne pilna apimtimi. Teismas neanalizavęs visų ginčijamų taršos leidimo sąlygų. Jis, neva, tik atkartojęs aplinkosaugininkų argumentus.

Iškeltas klausimas, kuo vadovaujantis buvo keičiamos taršos leidimo sąlygos. Teismas, KLASCO atstovų nuomone, be jokio teisinio pagrindo nusprendęs, kad aplinkosaugininkai galėję keisti taršos sąlygas, nors nebuvę pagrįstų aplinkybių.

Po konkrečių ir detalių KLASCO argumentų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2022 m. gruodžio 28 d. panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą ir perdavė jį tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

Tokiais atvejais jau būna beveik aišku, kad byla verčiasi į kitą pusę. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2023 m. gegužės 11 d. KLASCO skundą tenkino. Jis panaikino Aplinkos apsaugos agentūros nuostatas dėl taršos leidimo tikslinimo. Tai yra taršos leidimo sąlygas sugrąžino į pradinę būseną, pagal kurią jis buvo išduotas. Aplinkosaugininkai neva negalėję pakankamai aiškiai pagrįsti, kokiu pagrindu reikėję griežtinti taršos leidimą. Susidariusios sąlygos, kai, patikslinus taršos leidimą, buvusios išbrauktos tam tikros krovinių rūšys neišsiaiškinus ateities krovos galimybių.

Teisme atkreiptas dėmesys ir į tai, kad vienu atveju aplinkosaugininkai nurodė griežtinę reikalavimus tikslindami taršos leidimo sąlygas, kitu atveju nurodė, kad sąlygų negriežtinę, o tik ieškoję tinkamiausio būdo, kaip mažinti dulkėtumą iš uosto. Tai teismas kvalifikavo kaip dviprasmybę, nes nėra aiškaus pasirinkimo pagrindo. Tai irgi tapo pretekstu naikinti aplinkosaugininkų sprendimą. Pagal Viešojo administravimo principus priimtas sprendimas negali turėti jokių dviprasmybių.

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dar kartą teko atversti KLASCO ir aplinkosaugininkų ginčo dėl taršos leidimo bylą. KLASCO nebuvo patenkinta jai priteistų teismo išlaidų dydžiu. Aplinkosaugininkai nesutiko su teismo išvada, kad jų sprendimas dėl taršos leidimo tikslinimo buvo su dviprasmybėmis, abstraktus, grindžiamas prielaidomis. Aplinkosaugininkų vertinimu, teismas nesigilinęs į aplinkos apsaugą ir leidimų priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus.

Iškelta ir daugiau argumentų dėl uosto krovinių dulkėtumo, reikalavimų juos laikyti atvirose aikštelėse, krovos technologijų ir kita.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė tiek KLASCO skundą dėl teismo išlaidų dydžio, tiek aplinkosaugininkų argumentus. Kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepanaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo, laimėtoju šioje byloje pripažinta KLASCO.NAUJAUSI KOMENTARAI

Tiesą sakant,

Tiesą sakant, portretas
nelabai tie aplinkosaugininkai ir kovojo.O, svarbiausia, - nekovojome mes, klaipėdiečiai.Kovos komentarų skiltyse nelabai efektyvios

Manyčiau

Manyčiau portretas
Pralaimėjo tuščias politikavimas. Nevykusi valdžia nevykę ir sprendimai.

:)))

:))) portretas
gentviliuka pastate i durniaus vieta... senai laikas
VISI KOMENTARAI 6

Galerijos

Daugiau straipsnių