Režimo pamatų virpesiai

Niūrų 1905 m. sausį prasidėję protestai sparčiai plėtėsi, o kartu su streikuotojų gretų augimu kito ir keliamų reikalavimų pobūdis.

Iš pradžių šventiko Georgijaus Apolonovičiaus (1870–1906), miestui ir pasauliui labiau žinomo Gapono pavarde, vedami protestuotojai reikalavo grąžinti į darbą 1904 m. gruodį atleistus Putilovo gamyklos (dabartinė Kirovo gamykla Sankt Peterburge) darbininkus, įvesti aštuonių valandų darbo dieną, panaikinti viršnorminį darbą, pagerinti ventiliaciją cechuose, padidinti darbo užmokestį ir legalizuoti profesines sąjungas, tačiau greitai prabilta apie visų rusų liaudies atstovų, išrinktų visuotiniu tiesioginiu ir slaptu balsavimu, steigiamojo susirinkimo sušaukimą, luomų ir skirtingų tikėjimų atstovų teisių sulyginimą, pilietinių laisvių suteikimą ir politinių kalinių išlaisvinimą.

Tuo metu Georgijus Apolonovičius buvo specialios darbininkų asamblėjos, primenančios profesinę sąjungą, vadovas. Ši caro valdžios globojama institucija turėjo užtikrinti, kad už didesnį atlyginimą ir darbo sąlygų gerinimą kovojantys žmonės išliktų religingi, ištikimi caro režimui ir vengtų smurto (taip pat siekta, kad jie nesidomėtų įvairiomis egzotiškomis ideologijomis, pvz., marksizmu).

Georgijus Apolonovičius buvo caro valdžios statytinis, turėjęs prisidėti prie nepatenkintų masių suvaldymo, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių jis perėjo darbininkų pusėn. Galbūt šventikas manė, kad papūtę maištingi vėjai bus naudingi jo karjerai? O gal jis, stodamas vargstančiųjų ir pažeidžiamųjų minios pusėn, nuoširdžiai tikėjo darąs tai, ką ir turi daryti Dievo tarnas?

Kad ir kaip ten būtų, 1905 m. sausio 19 d. (pagal tais laikais rusų naudotą Julijaus kalendorių sausio 6 d.) kažkuriam Georgijaus Apolonovičiaus aplinkos asmeniui (gal net jam pačiam) kilo mintis sostinėje surengti daugiatūkstantinę demonstraciją, kurios nariai, nužygiavę į Žiemos rūmus, įteiktų carui savo reikalavimus.

Juk būtent caro institucija daugelį metų Rusijoje buvo ta vienintele paskutine instancija šioje Žemėje, į kurią galėjo kreiptis ponų ir dvarponių užguiti baudžiauninkai bei vargetos.

Georgijus ir jo bendražygiai dar nežinojo, kad Nikolajus Aleksandrovičius (1868–1918), paveiktas gandų apie jo nužudyti iš Šveicarijos atvykusius anarchistus, nusprendė išvažiuoti į Caro kaimu (Carskoja selo) vadinamą priemiestį (dabartinį Puškiną). Jeigu Nikolajus tuo metu būtų buvęs šiek tiek drąsesnis, galbūt Rusijos ateitis būtų pasisukusi kiek kitaip.

Sausio 7 d. rytą (pagal Julijaus kalendorių) streikuojančiųjų skaičius pasiekė 180 tūkst., darbininkai laikė užėmę Varšuvos ir Baltijos geležinkelio stotis, Rusijos sostinę sukaustė paralyžius.

Sausio 8 d. vidaus reikalų ministras Piotras Dmitrijevičius (1857–1914), amžininkų labiau prisimenamas Sviatopolko-Mirskio pavarde, į Marijos rūmus sukvietė savo pavaduotojus, policijos departamento viršininką, taip pat finansų ir teisingumo ministrus bei sostinės miesto vadovą, kad susibūrę valstybės tarnautojai galėtų aptarti susidariusią padėtį. Vieni siūlė areštuoti Georgijų Apolonovičių arba išvežti valdovą iš Caro kaimo kur nors toliau, kiti – įleisti nedidelę darbininkų atstovų grupę į Rūmų aikštę. Sprendimo taip ir nepriėmę biurokratai galiausiai išsiskirstė.

Spėjama, kad protestuotojai kartu su savo šeimų nariais Sankt Peterburgo pramonės zonose pradėjo rinktis ankstų sausio 9 d. rytą (pagal Grigalijaus kalendorių sausio 22 d.), sekmadienį.

Maždaug 10 val. ryto, visi drauge – jauni ir seni, vyrai, moterys ir vaikai – galiausiai patraukė Žiemos rūmų link.

Pasakojama, kad taikiai nusiteikę eisenos dalyviai nešė ikonas (vieną svarbiausių stačiatikių konfesijos aksesuarų), caro atvaizdus, taip pat giedojo religines giesmes ir patriotines dainas.

„Dieve, sergėk carą! Stiprus ir nepriklausomas valdyki garbingai, kad mums nebūtų gėda. Įvaryk savo priešams baimės, ortodoksų valdove! Dieve, sergėk carą!“ – giedojo eitynių dalyviai.

Sustabdyti protestuotojus turėję jėgos struktūrų atstovai iš pradžių reagavo vangiai, kai kurie net prisidėjo prie eitynių, tačiau prabėgus maždaug pusvalandžiui nuo piketo pradžios, darbininkams pasiekus kareivių užtvaras, į minią mosuodami apnuogintais kardais, žmones trypiančiais žirgais pradėjo rėžtis kazokai, o netrukus pradėta šaudyti be įspėjimo.

Gelbėdamas savą gyvybę, Georgijus Apolonovičius krito ant žemės (jo vedama kolona buvo apšaudyta Narvos vartų aikštėje) ir, pasigirstant naujiems pliūpsniams, vis kartojo tą patį judesį, kol galiausiai nuo grindinio pakilo vienas.

Netrukus artimas su vadinamaisiais eserais (socialistais revoliucionieriais) siejamas šventiko talkininkas semitų tautybės jaunuolis Piotras Moisejevičius Rutenbergas (1879–1942) paėmė Georgijų už rankos ir nusivedė jį į šoninę gatvę.

Vėliau kažkas susapnavo, kad Georgijus tada netgi prataręs: „Nebėra daugiau Dievo, nebėra daugiau caro!“ Tačiau sunku pasakyti, ar šventikas iš tikrųjų pasakęs šiuos teatro scenai tinkamus žodžius.

Kiek vėliau kareiviai paleido šūvius ir į kitas eitynių kolonas kitose miesto dalyse (daugiausia prie tiltų ir kitų vietų, vedančių į miesto centrą), o kai kurias išvaikė botagų kirčiais.

Baisiausios skerdynės vyko prie institucijos, ruošiančios vaizduojamųjų menų atstovus, mat čia kareiviai sulaukė intelektualiojo jaunimo ir revoliucinių partijų aktyvistų atkirčio.

Iš Vasilijaus salos atžygiavusi kolona neišsilakstė. Eitynių dalyviai užgrobė ginklų krautuvę, apsiginklavo, pasistatė barikadas ir iki pat sausio 10 d. vakaro grūmėsi su valdžios atstovais.NAUJAUSI KOMENTARAI

kas ten Rusijos imperijoj vyko

kas ten Rusijos imperijoj vyko portretas
Skaitom Поп Гапон и Первая русская революция Ir matom - liūto bezdalai, todėl šaltinio nėra, gerokai skirisi nuo kitų staipsnių apie Gaponą. Vėlgi - o kas iš to Lietuvą liečia? Va kokiu būdu 20tais Lietuva kone pusės teritorijos neteko - jau įdomiau. Kaip Memellandą okupavo, kaip Wilno atvadavo. Kodėl suvalkų, seinių nevadavo. Netgi kaip austrų, vėliau lenkų lvovas krapam atiteko.

Cha cha cha

Cha cha cha portretas
> to pastebėjimas ...................Atrodo,nosis - tavo pagrindinis darbo įrankis - užuodi net tai ko nėra.

trečiam

trečiam portretas
jokiom paieškom liūto bezdaluose neužsiimu, o tamsta pabandyk dar kartą perskaityti, jei bent keturias klases pabaigei, gal pavyks kažką suvokti.
VISI KOMENTARAI 6

Galerijos

 • Komentaras be komentarų
  Komentaras be komentarų

  Ketvirtadienį teisme perskaityti kaltinimai dėl nepilnamečių seksualinio prievartavimo ir tvirkinimo iki šio sausio 24-osios Seimo nariu buvusiam konservatorių atstovui Kristijonui Bartoševičiui. ...

  6
 • Pralaimėjimas sniego lygoje
  Pralaimėjimas sniego lygoje

  Kelių tvarkytojai pradėjo kovas sniego lygoje. Prieš kovų sezoną visoje šalyje buvo kalbama apie optimizmo suteikiančią kelininkų komandos komplektaciją ir gerą pasirengimą: nors darbuotojų trūksta, bet pavyksta nusipirkti vis daugiau...

  1
 • Per daug nesitikint iš kino
  Per daug nesitikint iš kino

  Praėjus kino festivaliui „Scanorama“, norisi pasidžiaugti – šįmet ji neįtikėtinai gera, nes dar atmintyje neišsitrynė, kai, regis, prieš trejus ketverius metus, lankant kino festivalių filmus, neretai tekdavo nusiv...

  1
 • Sveikuolis mėgo taurelę
  Sveikuolis mėgo taurelę

  Vėlų 1916 m. gruodžio 29–30 d. sandūros vakarą Sankt Peterburge susitiko du skirtingo amžiaus vyrai. ...

  6
 • Žiemos karui atminti
  Žiemos karui atminti

  Sutapimas ar ne, bet šiųmetė Žiemos karo pradžios sukaktis išskirtinė tuo, kad suomiai mažiausiai dviem savaitėms aklinai uždaro savo valstybės sieną su Rusija. Su ta pačia, kuri prieš 84 metus užpuolė savo kaimynę, reik&scar...

  8
 • Sparnuotas rinkimų arkliukas
  Sparnuotas rinkimų arkliukas

  Manyti, kad karas Ukrainoje tiesiogiai ar per šalutinio poveikio klausimus netaps Europoje rinkimų tema, galėjo nebent nuo realybės atitrūkęs veikėjas. Na, dar šveicarai, savąjį Neutralité perpétuelle – Amžinąjį neu...

 • E. Lucasas: pilkoji zona – migracija
  E. Lucasas: pilkoji zona – migracija

  Kai Kremlius ankstesnį kartą puolė Suomiją, jis pasitelkė tankus ir naikintuvus. Praėjus aštuoniasdešimčiai metų, jam pakanka mikroautobuso. Rusų pareigūnai veža 55 prieglobsčio prašytojus iš dabar jau uždaryto pasienio...

 • Daužomų lėkščių manevrai
  Daužomų lėkščių manevrai

  Romantinis optimizmas nugalėti ir Kiniją, ir Rusiją blėsta. Pats G. Landsbergis prakalbo apie tai, kad situacija Ukrainoje blogėja, Vakarų parama menksta, todėl ir Lietuvai kyla išlikimo klausimas. S. Lavrovas prabilo apie planuojamą aplinkini...

  3
 • Nėra vaikų, yra žmonės
  Nėra vaikų, yra žmonės

  Ilgokai diskutuotas siūlymas atsisakyti pagal Maskvos rekomendacijas birželio 1-ąją minimos Tarptautinės vaikų gynimo dienos tapo tikrove. Seimas priėmė Atmintinų dienų įstatymo pataisas, kuriomis nuspręsta vietoj šios dienos į atmintinų d...

  2
 • Demokratinėse valstybėse teistų partijų pirmininkai parlamentui nevadovauja
  Demokratinėse valstybėse teistų partijų pirmininkai parlamentui nevadovauja

  Po Apeliacinio Teismo sprendimo normalioje valstybėje įvyktų vienas svarbus veiksmas – nuteistos partijos vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen atsistatydintų iš Seimo Pirmininkės pareigų. Be raginimų ir išvedžiojimų. ...

  17
Daugiau straipsnių