Po pakeitimų ambulatorinės slaugos paslaugos prieinamos ne visiems?

Sveikatos apsaugos ministro teisės aktų pakeitimai sukėlė nemažai sumaišties dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (ASPN). Vieni tvirtina, kad globos namuose gyvenantys žmonės dabar diskriminuojami, nes praranda dalį būtinų paslaugų, o kiti aiškina, esą pačios socialinės globos įstaigos gali pasirūpinti gyventojų sveikatos priežiūra.

Pakeista tvarka

ASPN paslaugas namuose teikia gydymo įstaigos – poliklinikos arba šeimos klinikos, pasirašiusios sutartis su ligonių kasomis. Tokiu būdu už šias paslaugas apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondo.

Į „Kauno dienos“ redakciją kreipėsi kelios ASPN paslaugas teikiančios gydymo įstaigos ir nurodė, kad, pagal naująjį sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio įsakymą, diskriminuojami socialinės globos namuose gyvenantys pacientai. Gydymo įstaigų atstovų teigimu, nuo liepos 1 d. apribotos galimybės tokiose įstaigose teikti ASPN paslaugas, tad net ir sunkūs pacientai iš globos namų turi vykti į polikliniką.

„Sveikatos apsaugos srityje toliau nesiskaitoma nei su pacientais, nei su paslaugas teikiančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Šį kartą užsimota prieš jautriausią socialinę grupę – senjorus, turinčius specialiųjų poreikių, ir negalią turinčius asmenis. Šioms grupėms priklausantys pacientai – dažniausiai labai ligoti seni žmonės ir kiti sunkią negalią, specialiųjų poreikių turintys asmenys, kuriems medicininė priežiūra ir slauga reikalinga nuolatos tam, kad jų nekamuotų skausmai, kad jie galėtų daugiau ar mažiau pakenčiamai gyventi“, – kalbėjo vienos klinikos atstovai (gydymo įstaigos pavadinimas redakcijai žinomas).

Specialistai aiškino, kad ambulatorinė slauga būdavo taikoma tiek namuose, tiek globos įstaigoje gyvenantiems pacientams, tačiau dabar ją galima teikti tik namuose. Medikai įsitikinę, kad dabar socialinės globos namų gyventojai negauna dalies jiems priklausančių paslaugų. Skaičiuojama, kad po sveikatos apsaugos ministro pakeitimo išbraukus socialinės globos įstaigų gyventojus iš ASPN gavėjų sąrašų, palyginti juos su kitais prisirašiusiais klinikos pacientais, jiems beveik dešimt kartų sumažėjo tokių paslaugų, kaip laboratorinių tyrimų mėginių paėmimas namuose, kineziterapija namuose, medicinos psichologo pagalba, prieinamumas namuose.

Kitaip tariant, pasak pašnekovų, dabar, jei globos namų gyventojas prisirašęs pas norimą šeimos gydytoją, pagal naują tvarką, turi pats atvykti į gydymo įstaigą ir čia jam bus paimtas kraujas, suteiktos kineziterapijos paslaugos, padaryta kardiograma ar atliktos kitos procedūros, kurias ASPN komanda galėjo suteikti paciento gyvenamojoje vietoje. Gydymo įstaigų darbuotojai atkreipė dėmesį, kad iš globos namų pacientus vežtis pas save dažnai sudėtinga, nes tai sunkiai vaikštantys ligoniai, todėl ambulatorinė slauga jų gyvenamojoje vietoje labai palengvindavo tiek medikų darbą, tiek pacientų savijautą.

Ar tie, kurie rengė šią naują tvarką, bent kartą matė, kaip atrodo specialiųjų poreikių turintis senjoras, neįgalusis ir jo priežiūra?

Į polikliniką – su lova?

„Pagal naują ministro įsaką, ambulatorinių slaugos paslaugų, jų paskyrimo ir atlikimo, kai kuriais atvejais iš lovos nepakylantys žmonės siunčiami bendra tvarka į polikliniką. Ar tie, kurie rengė šią naują tvarką, bent kartą matė, kaip atrodo specialiųjų poreikių turintis senjoras, neįgalusis ir jo priežiūra?“ – ironijos ir pasipiktinimo neslėpė ASPN paslaugų teikėjai.

Jie dienraščiui aiškino, kad socialinės globos namuose dirba bendrosios praktikos slaugytojai, kurie rūpinasi tokioje įstaigoje gyvenančio žmogaus gyvenimo kokybe, o ASPN komanda labiau rūpinasi žmogaus sveikata. Jų teigimu, šių dviejų slaugos rūšių negalima sulyginti, nes jų funkcijos – skirtingos. Mat ambulatorinės slaugos namuose idėja ir yra ta, kad į namus, nesvarbu, ar nuosavus, ar globos, atvyksta specialiai parenta medikų komanda, kuri turi priėjimą prie paciento e.sveikatos duomenų, slaugo jį pagal šeimos gydytojo sudarytą gydymo programą. Taip ASPN žymiai pagerina sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, nes pacientai būtinas paslaugas gali gauti būtent namuose.

„Globos įstaigos dabar laukia, galbūt bijo patikrinimų, kurių metu gali paaiškėti, kad jie neužtikrina sveikatos priežiūros. ASPN paslaugas socialinės globos namuose gaudavo apie 1 000 pacientų, tai jie visi dabar palikti likimo valiai. Kuo skiriasi žmogus, gyvenantis savo nuosavame name, ir tas, kuris gyvena socialinės globos namuose? Juk, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, visi turi turėti vienodą galimybę gauti ASPN paslaugas“, – kalbėjo gydymo įstaigų atstovai.

Kieno sąskaita taupoma?

Ministerijos koridoriuose sklando viena versijų, kodėl buvo priimtos tokios pataisos. Tai esą leis sutaupyti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) lėšų. Bandyta aiškinti, esą socialinės globos įstaigos pačios turi savus specialistus, gali pasirūpinti globos namų gyventojų sveikata, o mokant joms už ASPN esą dvigubai apmokama už tas pačias paslaugas.

Tačiau ASPN paslaugas teikiančios gydymo įstaigos aiškino, kad tai nesusiję su PSD lėšų taupymu, nes pacientų šeimos gydytojas, prie kurio jie prisirašę, sprendžia, ar reikalinga ambulatorinė slauga, ir už ASPN paslaugas, teikiamas socialinės globos įstaigose, Ligonių kasos apmoka iš PSD fondo lėšų, o ne iš globos įstaigos biudžeto.

„Ši paslauga nėra ta, kurią nusprendžia teikti globos įstaiga. Ji priklauso pacientui kaip paslauga, kurią nemokamai užtikrina valstybė, ji apmokama iš PSD fondo. Kitaip tariant, tai yra numatyta sveikatos sistemos įstatymuose ir nepriklausoma nuo žmogaus socialinės padėties. Nesvarbu, kur žmogus gyvena, jis turi teisę gauti nemokamą gydymą. Mes prisiimame atsakomybę už pacientus, kurie yra prisirašę prie mūsų šeimos gydytojų, tačiau dabar negalime užtikrinti dalies jiems gydyti būtinų paslaugų. Ministerija bando taupyti iš fondo, kurio ji nevaldo. T.y. aiškina, kad bus sutaupoma globos namams skiriamų pinigų, bet PSD fondas niekaip nesusijęs su socialine globa“, – kalbėjo gydymo įstaigų atstovai.

Per trumpas terminas

Pirminės sveikatos priežiūros įstaigas stebina ir priimti sprendimo ir įsakymo įsigaliojimo terminai. A.Dulkys įsakymą pasirašė birželio 29 d., o jis įsigaliojo vos po kelių dienų – liepos 1-ąją. Tad tiek socialinės globos, tiek ASPN teikiančios gydymo įstaigos turėjo vos kelias dienas darbui perorientuoti.

„Šis teisės aktas sukurtas nesilaikant jokių teisėkūros principų. Įsigaliojimo terminas turi būti mažiausiai trys mėnesiai, kad socialinės globos įstaigos ir slaugos paslaugų teikėjai, t.y. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turėtų pakankamai laiko persiorientuoti ir perorganizuoti savo veiklą.

Mes savo ASPN darbuotojus išleidome į prastovas, dalis jų išėjo, tad praradome dalį komandos. Negalima pasirašyti įsakymo, o po kelių dienų pradėti jį taikyti“, – kritikos sveikatos politikams negailėjo ambulatorinę slaugą namuose teikę specialistai.

Laikosi savo pozicijos

Nuo liepos 1 d. sveikatos apsaugos ministerija (SAM) bendrąją slaugą prilygino ASPN paslaugoms. Todėl sveikatos priežiūros institucijoms išsiuntinėjo laišką, kad ambulatorinė slauga globos namuose nebegali būti toliau teikiama.

„ASPN paslaugos nebeteikiamos asmenims, kurie gyvena socialinės globos įstaigose, turinčiose bendrosios praktikos slaugos licenciją. Svarbu! ASPN paslaugos šiose įstaigose nutraukiamos nuo 2022 m. liepos 1 d.“, – tokį laišką iš ministerijos gavo iki šiol ASPN slaugos namuose teikusios poliklinikos ir šeimos klinikos.

Žiniasklaidai SAM išplatino pranešimą, kuriame rašoma, kad slaugos namuose gyvenantys senjorai dėl pasikeitusios tvarkos nenukentės – esą reikiamas paslaugas jiems toliau teiks slaugos namų slaugytojai.

„Pabrėžtina, kad ASPN nebebus teikiama tų socialinės globos įstaigų, kurios turi bendrosios praktikos slaugos licenciją, t.y. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu yra įpareigotos užtikrinti slaugos paslaugas, gyventojams. Dėl tvarkos pokyčių socialinės globos įstaigose slaugomiems asmenims nerimauti nereikia – jie ir toliau bus slaugomi čia dirbančių slaugytojų ir gaus visas jiems reikalingas paslaugas“, – skelbta SAM liepos 8-ąją žiniasklaidai išplatintame pranešime.

Dienraščiui „Kauno diena“ pateiktame komentare ministerija labiausiai akcentavo tas slaugos įstaigas, kurios neturi bendrosios praktikos slaugos licencijos. Tai dažniausiai privačios mažos slaugos įstaigos, kuriose slaugoma iki 25 asmenų.

„Socialinės globos įstaigoms jokio pasiruošimo nereikia, nes ambulatorinės slaugos paslaugos namuose apibrėžiamos kaip licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento (išskyrus pacientus, kurie gyvena socialinės globos įstaigose, turinčiose bendrosios praktikos slaugos licenciją) gyvenamojoje vietoje, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Socialinės globos įstaigos taip pat yra laikomos paciento namais ir jose gyvenantys asmenys gali gauti ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Šių paslaugų teikimą, vadovaujantis aprašo 4 punktu, privalo užtikrinti visos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos“, – „Kauno dienai“ komentavo SAM spaudos tarnybos vyriausiasis specialistas Julijanas Gališanskis.

Jis atkreipė dėmesį, kad tiek socialinės globos įstaigose, tiek savo būstuose gyvenantys asmenys yra prirašyti prie šeimos gydytojo, dirbančio pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Pasak jo, tokios poliklinikos ar šeimos klinikos ir toliau turėtų teikti ASPN pacientams, gyvenantiems socialinės globos įstaigoje, neturinčioje bendrosios praktikos slaugos licencijos.

„Bet kuri įstaiga, siekianti teikti pacientams ASPN, privalo turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją teikti ASPN, bet ne bendrosios praktikos slaugos licenciją. Gyventojų vežti į polikliniką tikrai nereikia, ASPN teikianti komanda gali atvykti ir į socialinės globos įstaigas“, – komentarą pateikė SAM atstovas.

Paslaugas užtikrins patys?

Siekiant didesnio aiškumo dėl ASPN paslaugų socialinės globos namuose, „Kauno diena“ kreipėsi ir į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (SADM) ir socialinės globos įstaigas jungiančią asociaciją. Šios institucijos taip pat laikėsi pozicijos, kad globos namų bendrosios praktikos slaugytojai gali atlikti visą reikiamą darbą.

„Pacientams, kurie gyvena socialinės globos įstaigose, turinčiose bendrosios praktikos slaugos licenciją, teisės aktų pakeitimai neaktualūs. Šiose įstaigose dirba sveikatos priežiūros personalas ir sveikatos priežiūros paslaugos jų gyventojams buvo ir bus užtikrintos.

Įstaigose, kuriose teikiama ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa, gyventojai gauna visumą paslaugų: kompleksinę, nuolatinę specialistų priežiūros pagalbą, kurios sudėtyje, be kitų paslaugų, yra ir sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas. Ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą teikiančiose įstaigose, kuriose gavėjų skaičius 25 ir didesnis, yra įsteigtos slaugytojų pareigybės. Čia gyventojams užtikrinamos slaugos paslaugos globos įstaigoje, pagal poreikį organizuojamos kitos sveikatos priežiūros paslaugos globos įstaigoje ar kitose įstaigose“, – dėstoma SADM atsiųstame komentare.

Siūlytina daugiau dėmesio skirti ambulatorinėms slaugos paslaugoms teikti savo namuose gyvenantiems asmenims.

Šios ministerijos atstovai spaudai aiškino, kad į socialinės globos kainą, be kitų išlaidų, yra įskaičiuojamos įvairios išlaidos, susijusios su transportu, paslaugomis, medikamentais ir kitais veiksniais, lemiančiais asmens poreikius.

„Socialinės globos namų gyventojai yra aprūpinami medikamentais, slaugos ir kitos pagalbos priemonėmis, pagal poreikius vežami į sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas. Manome, kad globos namų gyventojams suteikiamos ar organizuojamos visos reikalingos paslaugos. Siūlytina daugiau dėmesio skirti ambulatorinėms slaugos paslaugoms teikti savo namuose gyvenantiems asmenims, ypač turintiems specialiųjų poreikių, gyvenantiems atokesnėse nuo gyvenamųjų centrų vietovėse, kuriuos namuose slaugo jų artimieji, kaimynai, kiti neprofesionalūs privačiai samdomi prižiūrėtojai“, – į ką turėtų būti orientuota ASPN paslauga, savo poziciją dėstė SADM.

Socialinės globos įstaigų asociacijos „Humanitas“ prezidentė Edita Vaškevičienė antrino sakydama, kad globos namai teikia licencijuotas sveikatos priežiūros paslaugas, juose dirba slaugytojai, turintys galiojančias licencijas, kurie ir teikia slaugos paslaugas, stebi gyventojų sveikatos būklės pokyčius, bendradarbiauja su šeimos gydytoju.

„Globos namų gyventojai dažnu atveju būna prisirašę prie kitos įstaigos šeimos gydytojo, su kuriuo globos namų medicinos personalas bendradarbiauja. Manau, šiuo SAM pakeitimu nuo liepos 1 d. paslaugos tiesiog nesidubliuos iš kelių skirtingo profilio įstaigų, kadangi globos įstaigos nuolatos teikia slaugos paslaugas savo klientams“, – savo poziciją pateikė E.Vaškevičienė.NAUJAUSI KOMENTARAI

Statybnioks

Statybnioks portretas
,Rašo: ,Senolį į tokią ambolatorinę slaugą nuvežėm, savo kojom ėjo"...tai ble....., kodėl savo vyriausio giminaičio namuose nepaslaugyti ir nepadėkoti tuo pačiu už jo ilgą tarnystę jums, tinginiai?

Pranas Morkūnas

Pranas Morkūnas portretas
Yra du variantai stuburo skausmui sumažinti:1. Daryti stuburo tempimo pratimus kasdien 2 mėnesius, po to 2-3 k.per savaitę, reikia valios ir pastangų. 2. Užsisakyti nemokamą stuburo raumenų masažus....tinginių mėgstamas, ypač persivalgančių ir tueinčių 20-30 kg virsvorio....jie ir žvygauja, kad negauna negauna to ...

statistika

statistika portretas
Kiek girdžiu, slaugos ligoninės padeda iškeliauti į dausas. Ar kas kontroliuoja duodamus ppsichotropinius vaistus šiose įstaigose. Susidariau nuomonę, kad slopinantys vaistai dalinami lyg saldainiai. Personalui ramu, kai visi apduję nepajuda, nekalba, nieko neprašo. Išsigimusi slaugos paslauga.
VISI KOMENTARAI 13

Galerijos

Daugiau straipsnių