Įspėjimas verslui: atsidurti sankcijų apėjimo schemoje – labai paprasta

  • Teksto dydis:

Dėl plačiai taikomų sankcijų šiandienis pasaulis tapo kitoks, itin reikšmingai tai paveikė įmones, kurios vykdo tarptautinę prekybą. Advokatų profesinės bendrijos „Meidus ir Juzukonis“ partneris, advokatas Tomas Meidus pastebi, kad ne visi verslininkai supranta, kas slepiasi po frazėmis „tarptautinės sankcijos“ ar „sankcijų atitiktis“.

„Dažnai susitikimuose su verslo atstovais tenka išgirsti, kad jų verslui šios frazės neaktualios, kadangi jie neturi verslo santykių su Rusija ar Baltarusija. Net nesuvokdami, to nežinodami ir neįtardami, jie gali tapti vienu iš sankcijų apėjimo schemos dalyviu“, – interviu „Kauno dienai“ pabrėžia T. Meidus.

Neatlikus sankcijų atitikties procedūrų, tai įmonei gali kainuoti ne tik reputacinę žalą ir didžiulių baudų, bet tam tikrais atvejais – ir baudžiamąją atsakomybę atsakingiems asmenims.

– Trumpai papasakokite, kokios yra tarptautinės sankcijos ir kaip jų nepažeisti?

– Dabar daugelis dažniausiai taikomų sankcijų yra susijusios su prekybos apribojimais, pavyzdžiui, importo ir eksporto draudimais, taip pat laisvo judėjimo apribojimais, pavyzdžiui, vizų ar kelionių draudimais. Taikomos ir finansinės sankcijos, pavyzdžiui, draudimas tam tikroms šalims, grupėms ar asmenims naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais; lėšų įšaldymas arba draudimas teikti finansinę pagalbą, susijusią su tam tikromis prekėmis ar paslaugomis.

Žvelgiant nacionaliniu lygmeniu, yra įvairūs sankcijų sąrašai, kurie labai priklauso nuo šalies. Tačiau šiuolaikinis verslas, kuris neapsiriboja tik nacionaliniu mastu, negali apsiriboti nacionaliniu lygiu taikomomis sankcijomis, kadangi, net to neįtardamas, gali pažeisti kitos valstybės sankcijas.

Vis dažniau susiduriama su sudėtingomis tarptautinėmis sankcijų apėjimo schemomis, kurios susijusios su nemažai jurisdikcijų ir yra atvejų, kai asmenys, net patys to neįtardami, tampa jų dalyviais. Todėl  sankcijų klausimams būtina skirti ypatingą dėmesį net ir tuo atveju, jeigu įmonė nedalyvauja sandoriuose su sankcionuotais asmenimis tiesiogiai.

– Ar įvairių valstybių sankcijų sąrašai dažniausiai yra suderinti?

– Ir taip, ir ne. Pirmiausia svarbu prisiminti, kad ES piliečiams ir subjektams, taip pat asmenims, veikiantiems iš ES, taikomos Europos sankcijos. Kitos šalys, pavyzdžiui, JAV, Kanada ar Jungtinė Karalystė, turi savo reglamentus, kurie dažnai yra panašūs, bet neautomatiškai suderinti. Taigi bendrovėms, turinčioms patronuojamųjų įmonių arba vykdančioms veiklą keliose šalyse, gali tekti susidurti su iššūkiu laikytis skirtingų sankcijų sąrašų, kurie gali net prieštarauti vienas kitam. Nenuostabu, kad dėl to tarptautinėms įmonėms gali būti labai sudėtinga. Pavyzdžiui, šalis ar organizacija turi teisę savo jurisdikcijoje nustatyti savo sankcijas, kurios gali būti taikomos už geografinių sienų.

Tarkime, JAV sankcijų vykdymas taikomas JAV piliečiams, nuolatiniams gyventojams užsieniečiams, subjektams, įsteigtiems pagal JAV teisę, arba bet kokiai JAV jurisdikcijai (įskaitant filialus), neatsižvelgiant į jų buvimo vietą. Be to, ji taikoma visiems JAV esantiems asmenims ir subjektams, neatsižvelgiant į jų pilietybę. Ne JAV piliečiai ir gyventojai gali netyčia pažeisti JAV sankcijas, jei jie yra susiję su JAV ir dalyvauja sandoriuose su asmeniu, kuriam taikomos JAV sankcijos. Šis ryšys gali pasireikšti įvairiais būdais, įskaitant ne JAV piliečio ar gyventojo dalyvavimą veikloje JAV.

Praktiškai esame susidūrę su atvejais, kai asmenys net nepagalvoja, kad net menkiausias santykis su JAV, pavyzdžiui, buvimas JAV ne pelno siekiančios asociacijos nariu, narystės mokesčio mokėjimas JAV doleriais, vien kreditinės kortelės JAV doleriais turėjimas ir pan., jau gali būti laikomas pagrindu laikytis ir JAV sankcijų. JAV sankcijų išskirtinumas – jomis paprastai apskritai draudžiami sandoriai su asmenimis, kuriems taikomos sankcijos, todėl, prieš užmezgant bet kokius verslo santykius, būtina atlikti nuodugnesnį išsamų patikrinimą, ar jūsų įmonė, darbuotojai, priežiūros organai, verslo partneriai ir pan. neturi sąsajų su JAV jurisdikcija. To nepadarius, gali būti nustatytas JAV taikomų sankcijų pažeidimas.

Tokia pati situacija yra ir su Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Australijos ir kitų valstybių taikomų sankcijų reikalavimais. Todėl mes nuolat pabrėžiame, kad tinkama sankcijų atitiktis neapsiriboja tik standartinių procedūrų atlikimu, tai yra procesas, kurio metu turi būti išanalizuotos visos be išimties verslo gyvavimo ciklo grandinės, turi būti išanalizuotas bet koks menkiausias galimas ryšys su kita valstybe, kad būtų galima tinkamai įvertinti, kokių valstybių sankcijų privaloma laikytis ir jų nepažeisti.

– Atsižvelgdami į šiandienę geopolitinę padėtį ir naujus apribojimus, su kuriais susiduria bankai ir įmonės, kaip jūs stebite naujienas ir išvengiate klaidų?

– Šioje srityje yra itin svarbu kiekvieną dieną stebėti naujienas, pakeitimus, operatyviai vertinti ateities perspektyvas ir reaguoti į pokyčius, kadangi ši sritis yra labai greitai kintanti, sankcijų reikalavimai kasdien griežtėja, o atitinkamai griežtėja ir sankcijos už jų pažeidimus.

Turime ekspertų ir kolegų tinklą tiek ES, tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek JAV, Australijoje, kurių patirtis skirtingo lygio ir pobūdžio. Kiekvienas reglamentas yra šiek tiek kitoks, tačiau jūs įgyjate patirties, kaip aiškinti įvairias sankcijas, remdamiesi ankstesnių sankcijų teisės aktų paskirtimi ir aiškinimu. Bendraujame su tokiomis institucijomis kaip ministerijos ar nacionaliniai bankai, norėdami išsiaiškinti tam tikrus klausimus, nes institucijų atstovai linkę teisės aktus traktuoti paraidžiui, todėl bendrauti ir bendradarbiauti yra būtina.

Esame susidūrę su atvejais, kai asmenys net nepagalvoja, kad net menkiausias santykis su JAV, pavyzdžiui, buvimas JAV ne pelno siekiančios asociacijos nariu, vien kreditinės kortelės JAV doleriais turėjimas, jau gali būti laikomas pagrindu laikytis ir JAV sankcijų.

– Kas atsitinka, jei mokėjimas pagal sutartį dar neatliktas, tačiau kitai sutarties šaliai pritaikoma sankcija? Kaip tokiu atveju, jeigu pritaikoma sankcija, o prekės ar paslaugos dar nepristatytos?

– Tais atvejais, jeigu sutartis yra sudaryta iki sankcijų pritaikymo, paprastai mokėjimą pagal sutartį galima atlikti esant tam tikroms išimtims arba gavus tam tikrus leidimus, licencijas iš kompetentingų organų.

Problema kyla, jei už tą mokėjimą esate skolingi prekę ar paslaugą, o dabar jau galioja sankcijos. Dėl to susidaro prieštaringų įsipareigojimų situacija. Bendra taisyklė – sankcijos turi viršenybę prieš sutartinius įsipareigojimus. Tačiau, susiklosčius tokioms situacijoms, mes bendraujame su kompetentingais organais, kad būtų sudaryta galimybė šalims tinkamai užbaigti sandorį, nes bet kokiu atveju tai leidžia išvengti bet kokių nemalonumų tiek dabar, tiek ateityje.

– Kaip dėl netiesioginės ir tiesioginės kontrolės? Ar tai taip pat yra problema, susijusi su sankcijų tikrinimu? Ar sankcijos taikomos vienodai?

– Teoriškai, kalbant apie ES, sankcijos tiesiogiai taikomos tik reglamento I priede išvardytiems asmenims ar subjektams. Tačiau praktiškai, jei laikoma, kad į sąrašą įtrauktas asmuo valdo arba kontroliuoja į sąrašą neįtrauktą subjektą (tiesiogiai ar netiesiogiai), institucijos daro prielaidą, kad kontrolė apima ir to subjekto turtą ir kad bet kokios šiam subjektui suteiktos lėšos ar ekonominiai ištekliai pasieks į sąrašą įtrauktą asmenį.

Šią prezumpciją galima paneigti kiekvienu konkrečiu atveju, tačiau tam reikalinga nuodugni situacijos analizė ir būtina labai gerai suprasti visus sankcijų taikymo mechanizmus, teisės aktus, rekomendacijas, tam tikrais atvejais tenka kreiptis į kompetentingas institucijas dėl išvadų, išaiškinimų ir pan. Svarbu pažymėti, kad tiek JAV, o dabar ir ES, taiko antrines sankcijas, todėl ir šis faktorius turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju.

– Kas laikoma pakankama sankcijų atitikties tikrinimo procedūra? Ar galioja kokia nors taisyklė?

– Dabar jau einame prie to, kad patikrinimo veiksmas pats savaime tampa privalomu reikalavimu. Jau laikoma, kad sankcijų atitikties pakankamų procedūrų neatlikimas gali užtraukti atsakomybę. Tyčinis ar netyčinis bendradarbiavimas su šalimi, kuriai taikomos sankcijos, yra sankcijų reikalavimo pažeidimas ir gali užtraukti griežtą atsakomybę. Vienintelis veiksmingas būdas užkirsti tam kelią – tikrinti visus sandorius, verslo ryšius ir neapsiriboti tik standartinėmis procedūromis. Patikra turi susidėti iš veiksmų komplekso ir turi būti vykdoma nuolat. Tarkime, neužtenka vieną kartą patikrinti savo partnerį, klientą, procesas turi būti vykdomas periodiškai, o periodiškumas irgi atitinkamai nustatomas pagal jo keliamą riziką.

Daugeliui įmonių patikėti atrankinę patikrą išorės paslaugų teikėjui yra prasminga, nes jie turi specializuotų išteklių ir sistemų, skirtų šiai veiklai valdyti. Bankai taip pat labai atidžiai ir kruopščiai tikrina mokėjimus, tačiau, įmonei atlikus sankcionuotą mokėjimą, nustačius pažeidimų, bankai privalo imtis veiksmų, t. y. informuoti valdžios institucijas. Įmonės neturėtų pasikliauti savo bankais, kad jie patys įvykdys patikros reikalavimus ir taip užkirs kelią faktiniams pažeidimams.

Be to, kaip parodė patirtis, ne visuomet bankų vykdomos sankcijų atitikties procedūros yra patikimos, todėl siūlome kiekvienai įmonei nepasikliauti partnerių, bankų ar kitų šalių atliekamomis procedūromis, o atlikti jas savarankiškai, sumažinant pažeidimo padarymo rizikas.

– Ką įmonės turėtų padaryti papildomai, be bendravimo su specialistais, teisininkais, kad nepažeistų sankcijų reikalavimų?

– Mes visuomet savo klientams pabrėžiame, kad tik formalių sankcijų atitikties procedūrų nustatymas neužtikrins teigiamo rezultato. Būtina visas procedūras taikyti ne formaliai, o reaguoti pagal susidariusią situaciją, nes, kaip ir minėjau, ši sritis nėra statiška, reikalavimai nuolat kinta. Be to, yra labai svarbu, kad įmonės darbuotojai irgi žinotų, kaip turi būti taikomi šie reikalavimai, todėl rekomenduojame didelį dėmesį skirti praktiniams darbuotojų mokymams.

Mes matome savo, kaip profesionalų, išskirtinumą rinkoje šioje srityje, kadangi darbuotojus apmokome ne dėstydami jiems teoriją, o praktiškai, t. y. kartu su jais vertiname vieną ar kelis įmonės sandorius ir nuo pat pradžios iki pabaigos praktiškai pademonstruojame, ką būtina žinoti, atlikti, į ką atkreipti dėmesį, kokia situacija gali iškilti, kaip į ją reaguoti. Tinkamai neapmokius darbuotojo, įmonė negali tikėtis teigiamo rezultato, todėl yra lyg tiksinti bomba.

Įmonės turėtų būti aktyvios, t. y. kaupti, atnaujinti informaciją, susijusią su sankcijų taikymu, pavyzdžiui, gaires ir dažniausiai užduodamus klausimus, kuriuos reguliariai skelbia valdžios institucijos ir Europos Komisija. Rekomenduočiau skaityti, peržiūrėti reguliavimo institucijų ir viešai teikiamus profesionalių teisininkų išaiškinimus aktualiais klausimais. Bendrovės taip pat turi žinoti, kaip veikia jų įmonės mokėjimo procesai. Labai svarbu, kad, laikui bėgant, keičiantis sankcijoms ir atitikties reikalavimams, įgaliojimams, tai būtų galima keisti ar modifikuoti pagal teisės aktų reikalavimus.

– Ar dabar, kai daugiausia dėmesio skiriama Rusijos, Baltarusijos sankcijoms, įmonės nepamiršta, neignoruoja kitų svarbiausių sankcijų? Ką reikia daryti, kad būtų laikomasi reikalavimų?

– Daugelis bendrovių tik pradeda suvokti, kad sankcijos gali daryti ir daro įtaką jų kasdienei veiklai ir kad jų pažeidimai gali užtraukti baudžiamąją ar administracinę atsakomybę, reputacinę žalą. Sankcijos tapo labai realios ir apčiuopiamos. Siekiant užtikrinti atitiktį, įmonėms rekomenduojama sukurti darbo grupę, kurioje žinios būtų renkamos centralizuotai, – taip sutaupoma lėšų ir pastangų, jei sankcijos daro poveikį keliems skyriams. Labai svarbu dirbti su įmonės požiūriu, mąstysena, kad būtų užtikrintas aktyvus problemos sprendimas. Reguliavimo institucija nori būti tikra, kad į sankcijas žiūrima rimtai ir daroma viskas, kas pagrįsta.

– Kokios yra tipinės su pažeidimu susijusios sankcijos?

– Sankcijų pažeidimas gali užtraukti baudžiamąjį arba administracinį nusižengimą ne tik sandorį vykdžiusiems darbuotojams, bet ir vadovui, valdybos nariams ir kitiems priežiūros organams. Baudos bendrovėms gali būti labai didelės, o jei valdžios institucijos nustato, kad asmuo veikė tyčia, siekdamas išvengti sankcijų arba jas apeiti, atsakingas asmuo gali būti nuteistas realia laisvės atėmimo bausme.

Be piniginių nuobaudų, valdžios institucijos gali konfiskuoti iš sandorio gautas pajamas, o bendrovė gali netekti savo statuso arba, pavyzdžiui, būti pašalinta iš viešųjų pirkimų konkursų.

Paminėtina, kad 2023 m. tarptautinių sankcijų priežiūros srityje buvo rekordiniai – pagal LR muitinės ir LR generalinės prokuratūros pateikiamus duomenis vien Lietuvoje pradėta daugiau kaip 100 ikiteisminių tyrimų dėl galimo sankcijų pažeidimo. Tačiau, įvertinus kaimyninių valstybių patirtį, kai nuo Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą pradžios Estijos Respublikoje buvo nustatyta daugiau nei 1 500 sankcijų pažeidimo atvejų, o Latvijos Respublikoje pradėta apie 150 baudžiamųjų procesų dėl bandymų apeiti Rusijai ir Baltarusijai nustatytas sankcijas, akivaizdu, kad Lietuvos teisėsaugos institucijų veikla šia kryptimi tik intensyvės.

Tad, atsižvelgiant į tai, kad naujai Europos mastu priimamos papildomos priežiūros ir ribojimo priemonės siejamos būtent su jau priimtų sankcijų vykdymo kontrolės sugriežtinimu, pradedamų ikiteisminių tyrimų Lietuvoje artimiausiu metu tikrai žymiai padaugės. Todėl, siekiant išvengti galimo sankcijų pažeidimo atvejų, profesionalus sudaromų arba jau vykdomų verslo sandorių su sutarties šalimi sankcijų atitikties reikalavimų įvertinimas ir kontrolė yra itin aktualus. Juolab kad Europos Parlamentas teikia siūlymą valstybėms narėms taikomų sankcijų pažeidimo atvejus kriminalizuoti visais atvejais, o tai neabejotinai dėl to atsakingiems asmenims užtrauktų būtent baudžiamąją atsakomybę.

– Ką patartumėte bendrovei, kuriančiai sankcijų atrankos arba deramo patikrinimo procesą?

– Svarbiausia yra mokymas, aiški ir suprantama politika ir gairės, ypač susijusios su mokėjimų procesu.

Siūlyčiau apsvarstyti ir centrinės duomenų bazės sukūrimą. Tai padėtų užtikrinti, kad žinios apie klientus ir informacija apie juos būtų išsaugota ir skaidri.

Taip pat galite įmonėje paskirti kontaktinį asmenį, į kurį darbuotojai galėtų kreiptis iškilus klausimų. Geriausia, jei tai būtų teisininkų arba atitikties užtikrinimo grupės atstovas. Nuolat palaikykite ryšį ir su išoriniu konsultantu, kuris specializuojasi sankcijų srityje, kad visuomet gautumėte konsultacijų kompleksiniais klausimais.

Dar vienas patarimas galėtų būti savo sistemos ar sistemų automatizavimas naudojant trečiosios šalies programinę įrangą. Tai padėtų išvengti klaidų tvarkant didelius ar sudėtingus mokėjimų skaičius.

Be to, nesibaiminkite perduoti paslaugų išoriniams specialistams. Užsakomosios paslaugos yra veiksmingiausias ir efektyviausias žingsnis patikros paslaugų srityje, nes pagrindiniai paslaugų teikėjai turi kompetencijos ir patirties su daugeliu klientų. Tai padeda sutaupyti įmonės kaštų ir gauti aukščiausią paslaugų lygį.NAUJAUSI KOMENTARAI

sankcijos išvertus suprantamiau

sankcijos išvertus suprantamiau portretas
tai hibridinis karas prieš Rusiją. Ir kaip kiekvienas karas - spyris sau į pautus.. Kai kurie gamintojai dar raitosi ant žemės. Darbuotojus perpus sumažino bet užsakymų neužtenka likusiem normaliai užsidirbt.

pritariu

pritariu portretas
Gerai, kad paprasta, nes nedaug trūksta ir idiotai bukalaurai sugriaus LT ekonomiką. amžinai iš paskolų negyvensi.

Nera jokiu

Nera jokiu portretas
sankciju! Yra navaras amerikonams,desimteriopa kaina perpardavinejant 2rniu Europai rusiskus resursus. Juk JAV prekyba su Rusija padidejo kaliolika kartu!
VISI KOMENTARAI 4

Galerijos

Daugiau straipsnių