Konkurencijos taryba kritikuoja ŽŪM paramos skirstymą pieno ūkiams

  • Teksto dydis:

Konkurencijos taryba kritikuoja Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlomą Europos Sąjungos (ES) 10,66 mln. eurų paramos skirstymą pieno ūkiams dėl šiemet itin kritusių pieno kainų.

„Konkurencijos tarybos nuomone, šiuo atveju galėtų būti daromas neigiamas poveikis konkurencijai, kadangi projektu nustatomi skirtingi paramos dydžiai atskiroms ūkio subjektų grupėms“, – rašoma tarybos rašte.

Taryba pasigedo poveikio konkurencijai įvertinimo ir įspėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau yra išaiškinęs, jog neatlikus tokio vertinimo būtų pagrindas pripažinti tvarką neteisėta.

„Nėra detalių duomenų ir paaiškinimų, kurie pagrįstų poreikį diferencijuoti paramos dydžius skirtingiems pieno gamintojams, negalime įvertinti, ar siūlomas reguliavimas galėtų būti pagrįstas bei proporcingas ir nebūtų laikytinas prieštaraujančiu konkurencijai“, – tvirtina tarybos specialistai.

Ministerija siūlo pinigus skirti tiems ūkiams, kurie balandžio-birželio mėnesiais už kilogramą natūralaus pieno gavo ne daugiau kaip 40 centų, o kooperatyvams – ne daugiau kaip 45 centus.

Pasak tarybos, atlikdama poveikio konkurencijai vertinimą ministerija turėtų identifikuoti, ar yra politinių tikslų, kurie pateisintų ribojimą, o jeigu tokių tikslų nėra, paramos diferencijavimo reikėtų atsisakyti ir pasirinkti konkurencijos neribojančią arba ją mažiausiai ribojančią alternatyvą.

„Jeigu būtų pasirinkta alternatyva, kuri riboja konkurenciją, projekto rengėjas poveikio konkurencijai vertinimo metu turėtų išanalizuoti, ar projekto neigiama įtaka konkurencijai nenusveria galimos teigiamos įtakos siekiamiems tikslams. Jeigu neigiama įtaka konkurencijai reikšmingesnė negu galima teigiama įtaka, reikėtų atsisakyti tokio reguliavimo“, – nurodė Konkurencijos taryba.

Nacionalinė mokėjimo agentūra, be kita ko, ministerijai siūlo aiškiau apibrėžti paramos išmokėjimo paveldėtojams sąlygas.

EK finansinę paramą skyrė sunkumų dėl pieno krizės patyrusiems Lietuvos ūkininkams. Žemės ūkio viceministras Vytautas Abukauskas liepos pabaigoje skaičiavo, kad paramą gaus daugiau nei 90 proc. ūkininkų ir beveik 11 tūkst. ūkių.

EK nustatyta galutinė paramos išmokėjimo data yra kitų metų sausio 31-oji.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių