Artėja priėmimas į Vilniaus miesto darželius nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Iki kovo 10 d. tėvai (globėjai) Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/) gali registruoti vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Prašymuose galima nurodyti iki penkių pasirinktų ugdymo įstaigų. Pirmu numeriu siūloma nurodyti labiausiai pageidaujamą darželį.

Pirmu numeriu prašyme nurodytoje įstaigoje nesant laisvų vietų, bus skirta antru numeriu pažymėta įstaiga, jei joje bus laisvų vietų ir t. t. Jei laisvų vietų nebus visose prašyme pažymėtose įstaigose, prašymas liks laukiančiųjų eilėje.

Prioritetas skiriamas Vilniaus miesto teritorijoje deklaruotoms šeimoms. Papildomas prioritetas skiriamas, jei deklaruotoje gyvenamojoje vietoje gyvenama daugiau nei du metus. Taip pat papildomas prioritetas gaunamas ir neseniai įsigijus arba išsinuomavus nekilnojamą turtą, kuriame šeima yra deklaruota (sistemoje būtina įrašyti nuosavybės arba nuomos registracijos numerį).

Prioritetas gali būti suteikiamas ir tada, kai įstaigą lanko vaiko brolis ar sesuo, vaikai iš daugiavaikių šeimų,  vaikai, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 proc. darbingumo lygio ir kt. Be eilės yra priimami ir įvaikinti, globojami, du ir https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/registracija-i-vilniaus-miesto-savivaldybes-darzelius-ir-priesmokyklinio-ugdymo-grupes/laisvos-vietos-darzeliuose/daugiau vienu metu šeimoje gimusieji, tos pačios ugdymo įstaigos darbuotojų, užsienio valstybių piliečių diplomatinio korpuso darbuotojų vaikai, vaikai ir tėvai turintys judėjimo negalią (būtina pridėti pirmumo teisę įrodančius dokumentus).

Su eilių sudarymo, prioritetų ir vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka susipažinti galima čia (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488).

Ką svarbu žinoti?

Kovo 1–10 d. tėvai (globėjai) gali Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/) pasitikrinti ar pasirinktose įstaigose bus priimami vaikai pagal jų vaiko amžių. Esant poreikiui tėvai (globėjai) gali redaguoti prašymą. Vaikų vieta priėmimo eilė gali keistis, nes prašymai  priimami nuolat.

Kovo 11–31 d. prašymų pateikti ir koreguoti sistemoje nebus galima, kadangi vyks prioritetų, patikrinimas ir vaikų priskyrimas į grupes.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 kalendorinių dienų turi pasirašyti elektroninę ugdymo sutartį. Vaikai, kurių tėvai (globėjai) elektroninės ugdymo sutarties per numatytą laikotarpį nepasirašys, bus išbraukiami iš įstaigos grupės sąrašo. Apie atsiradusią  laisvą vietą bus pranešama laukiančiųjų eilėje vaikų tėvams (globėjams).

Po vaikų priskyrimo į įstaigas, likusios laisvos vietos 2024–2025 m. m., bus skelbiamos laisvų vietų statistikoje (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/registracija-i-vilniaus-miesto-savivaldybes-darzelius-ir-priesmokyklinio-ugdymo-grupes/laisvos-vietos-darzeliuose/).

Vilniečių vaikams, lankantiems nevalstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas, suteikiama galimybė pasinaudoti 120 Eur kompensacija (https://aktai.vilnius.lt/document/30387718).NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių