Skelbiamas konkursas Vilniaus miesto istorijos tyrėjams

Domiesi ir tyrinėji Vilniaus istoriją? Vilniaus miesto savivaldybė kviečia mokslininkus ir tyrėjus dalyvauti Vilniaus miesto istorijos tyrėjų konkurse ir gauti stipendiją.

„2023-ieji metai istoriniai – Vilnius švenčia 700 metų jubiliejų. Per tuos šimtmečius Vilniaus miestas patyrė daug pasikeitimų, jį kūrė istorinės asmenybės. Miesto istoriniai tyrinėjimai labai svarbūs, nes atveria klodus ir sluoksnius, atskleidžia to meto miesto dvasią. Kviečiame istorijos tyrėjus prisidėti prie kuriamos jubiliejinės šventės – imtis 2023-iaisiais siūlomų tyrimų temų ir laimėti stipendijas“, – kviečia Vilniaus mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Stipendijos skiriamos Vilniaus miesto istorijos tyrimams. Paraiškas stipendijai pagal 2023 metų patvirtintas tyrimų temas gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, mokslinių tyrimų centrų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų istorijos tyrimų srityje veikiančių organizacijų mokslininkai ir (ar) tyrėjai bei mokslininkų ir (ar) tyrėjų organizacijos.

Tyrimams šiais metais planuojama skirti dar daugiau lėšų – iki 35 tūkst. eurų.

Praėjusiais metais stipendijas laimėjo keturi tyrėjai: Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus mokslininkė, hum. m. dr. Vitalija Stravinskienė ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkė dr. Violeta Davoliūtė – tyrinėjo vilniečių emigraciją ir imigraciją XX amžiuje. Socialinėms antropologės Agnieška Avin ir Aušra Simoniukštytė gilinosi į iki šiol mažai tyrinėtą Vilniaus Kirtimų (Parubankos, kaip vadino patys gyventojai) romų gyvenvietės istoriją. Povilas Marozas ir dr. Jonas Šečkus tyrinėjo medžiagų, iš kurių pastatytas Vilnius, kilmę.

Šiais metais mokslininkams ir tyrėjams pasiūlyta rinktis iš dešimties temų.

2023 metų tyrimų temos

1) Ginkluota ir neginkluota antisovietinė ir/ar antinacinė rezistencija Vilniuje XX a.;

2) Vilniaus miesto dalys (rajonai) – istorinis ir/ar antropologinis ir/ar sociologinis tyrimas;

3) Vilniaus istorinės tautos ir konfesijos;

4) Vilniaus moterų istorija;

5) Aktualios istorijos, meno, atminties ir paveldo sampynos;

6) LDK sostinė: miestas ir miestiečiai;

7) Sąjūdis Vilniuje: vietos, asmenybės ir įvykiai;

8) Bendruomenės ankstyvųjų naujųjų laikų Vilniuje (suvokiant bendruomenes pačia plačiausia prasme – nuo etnokonfesinių bendruomenių iki cechų, brolijų ar kitokių korporacijų);

9) Miestas ir karas: Vilnius apgulčių, okupacijų ir sukilimų metu;

10) Vaikai ir vaikystė senajame Vilniuje.

Jau šešerius metus organizuojami konkursai istorijos tyrėjams padeda puoselėti Vilniaus miesto tapatybę, skatinti Lietuvos piliečius domėtis ir tirti Vilniaus miesto istoriją, įprasminti istorinę atmintį.

Vertinant paraiškas, atsižvelgiama, kaip tyrimas atitinka temą, į tyrimo metodologiją, numatomų veiklų (plano) ir tyrimo sąmatos pagrįstumą, į stipendijos paraišką teikiančio mokslininko ir (ar) tyrėjo bei tyrėjų organizacijos kvalifikaciją bei tyrimo rezultatų sklaidą ir prieinamumą.

Reikalingus dokumentas (formas) paraiškos pateikimui, paraiškos teikimą reglamentuojančius dokumentus ir papildomą informaciją rasite čia.

Paraiškos Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms gauti teikiamos iki 2023 m. vasario 28 d. (įskaitytinai).NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių