Ieškome dokumentų valdymo skyriaus vyresniojo specialisto!

Ieškome dokumentų valdymo skyriaus vyresniojo specialisto!
Kaina: 1339 €
Kviečiame prisijungti prie Policijos departamento Dokumentų administravimo valdybos Vilniaus apygardos dokumentų valdymo skyriaus komandos ir ieškome vyresniojo specialisto, vykdančio registratoriaus funkcijas!


Pagrindinės užduotys:

• priimti, tikrinti ir registruoti policijos įstaigoje gautus dokumentus ir nukreipti juos vykdyti pagal kompetenciją;

• registruoti policijos įstaigos darbuotojų parengtus siunčiamuosius ir vidaus dokumentus, nustatyta tvarka paruošti juos ir išsiųsti ar perduoti vykdytojams;

• prireikus skaitmenti dokumentus, gautus ar parengtus popierine forma, ir įkelti juos į Policijos dokumentų valdymo sistemą;

• tikrinti, kad įstaigos darbuotojų parengti dokumentai būtų tinkamai įforminti, netinkamai įformintus dokumentus grąžinti ištaisyti;

• konsultuoti įstaigos darbuotojus dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais;

• užtikrinti savo žinioje esančių dokumentų saugojimą ir naudojimą, nustatyta tvarka formuoti bylas ir paruošti jas perduoti saugoti į skyriaus archyvą;

• teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją policijos įstaigų darbuotojams, interesantams apie Policijos dokumentų valdymo sistemoje užregistruotus dokumentus;

• priimti korespondencijos siuntas, fizinius objektus, skirtus išsiųsti, įsitikinti jų tinkamumu siųsti, įforminti kaip siuntą ar siuntinį ir išsiųsti nustatyta tvarka;

• koordinuoti keitimąsi bendrųjų dokumentų siuntomis;

• prireikus pavaduoti Dokumentų administravimo valdybos darbuotojus, vykdančius registratorių funkcijas;


Mes tikimės, kad Jūs:

• gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanote dokumentų (įskaitant elektroninius) rengimo tvarką;

• mokate ir gebate kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

• esate susipažinęs (-usi) su teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, dokumentų valdymą, ir mokate juos taikyti praktiškai;

• turite darbo kompiuteriu įgūdžių, mokate naudotis Microsoft Office arba LibreOffice programiniais paketais, kompiuterinėmis duomenų įvesties ir apdorojimo sistemomis bei kita dokumentų dauginimo ir skaitmeninimo įranga;

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija, arba ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

• atitinkate teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.


Ką mes siūlome?

• Mokymus, kurių metu supažindinsime Jus su Policijos sistema ir suteiksime sėkmingam darbui būtinas žinias ir įgūdžius.

• Žinias ir patirtį, kurias vėliau galėsite pritaikyti darbui dokumentų valdymo srityje.

• Visada pasiruošusius pagelbėti kolegas.


Atlyginimas – nuo 1339 eurų (neatskaičius mokesčių) priklausomai nuo turimos patirties.

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu jolita.stakauskaite@policija.lt

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kontaktai

Ana Černilova
+37065840780
ana.cernilova@policija.lt
Vilnius

  • Įdėtas: 2024-04-11
  • Galioja iki: 2024-10-08